ภัยแล้งกระทบผลผลิตการเกษตร

ภัยแล้งกระทบผลผลิตการเกษตร

ภัยแล้งกระทบผลผลิตการเกษตร

รูปข่าว : ภัยแล้งกระทบผลผลิตการเกษตร

ภัยแล้งกระทบผลผลิตการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่เสียหายจากสภาพอากาศร้อน และแล้ง ส่งผลให้ผักบางชนิดในตลาดสดปรับราคาสูงขึ้น ขณะที่ชาวนาในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ที่ทำให้ข้าวนาปรังกว่า 1,000 ไร่ กำลังจะแห้งตาย

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ต้องนำรถแบ็คโฮขุดลอกลำห้วยหนองประมง เพื่อเปิดเส้นทางน้ำจากหนองฮ้าง ระบายเข้าไปยังพื้นที่ทางการเกษตร หลังข้าวนาปรังกว่า 1,000 ไร่ กำลังขาดแคลนน้ำอย่างหนัก และกำลังจะแห้งตาย

ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรที่เสียหายจากสภาพอากาศร้อน ส่งผลให้ผักบางชนิดปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะมะนาว ที่จำหน่ายในตลาดพาเจริญ เขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ปรับราคาจากเดิมผลเล็ก 10 ลูก 10 บาท ขึ้นเป็น 15 บาท และมะนาวผลใหญ่ 10 ลูก ราคา 20 บาท ปรับขึ้นเป็น 10 ลูก ราคา 35 บาท และมีแนวโน้มราคาจะปรับเพิ่มขึ้นอีก

ภัยแล้งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมลดลง บริษัทผู้รับเหมานำเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกแม่น้ำยมในพื้นที่ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการป้องกันอุทกภัยของรัฐบาลที่ดำเนินการตั้งแต่เมื่อกลางปีที่ผ่านมา หลังต้องหยุดชะงักโครงการไปในช่วงอุทกภัยในปี 2555


กลับขึ้นด้านบน