สัญญาณมือถือระบบ 3 จี ทุกเครือข่ายต่ำกว่ามาตรฐาน

สัญญาณมือถือระบบ 3 จี ทุกเครือข่ายต่ำกว่ามาตรฐาน

สัญญาณมือถือระบบ 3 จี ทุกเครือข่ายต่ำกว่ามาตรฐาน

รูปข่าว : สัญญาณมือถือระบบ 3 จี ทุกเครือข่ายต่ำกว่ามาตรฐาน

 สัญญาณมือถือระบบ 3 จี ทุกเครือข่ายต่ำกว่ามาตรฐาน สัญญาณ 3 จี ยังไม่ได้มาตรฐานหลังผู้ให้บริการวางระบบไม่เสร็จ พบข้อร้องเรียนจากประชาชนมากมาย

ปัจจุบันประชาชนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้มากถึง 70 ล้านเลขหมาย แต่ในช่วงที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์วางระบบโครงข่าย 3 จี ไม่เสร็จสิ้น จนถึงเดือนเม.ย.56 ส่งผลให้ช่องสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้คุณภาพ และทำให้ประชาชน1,400 คน ร้องเรียนไปที่ กสทช. ขณะที่ผลการตรวจสอบสุ่มสัญญาณของกสทช.พบว่าเกือบทุกเครือข่าย สัญญาณต่ำกว่ามาตรฐาน

   
 
สำนักงานกสทช.ใช้เวลา 2 เดือน ในช่วงมกราคม และกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สุ่มตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ทั้ง เอไอเอส ดีแทค ทรู และทีโอที เฉพาะการให้บริการด้านเสียง ทั้งแบบสัญญาณ 2 จี และสัญญาณ 3 จี หลังจากประชาชน1,400 คยคนร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เช่น โทรติดยาก เครือข่ายไม่ว่าง สัญญาณไม่มี และสายหลุดบ่อย

 
ทั้งนี้ผลการสุ่มตรวจสอบสัญญาณบนเครือข่าย 2 จี กสทช. ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล พบว่า การโทรออกของทุกเครือข่ายไม่มีปัญหา และไม่พบปัญหาสายหลุด ส่วนระดับความแรงสัญญาณ และโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งภาพรวมคุณภาพสัญญาณทุกเครือข่าย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

แต่ผลสุ่มตรวจบนสัญญาณ 3 จี พบว่า ทุกเครือข่ายเกิดปัญหาสายหลุด แต่ไม่เกินมาตรฐานที่กสทช.กำหนด ส่วนระดับความแรงของสัญญาณ และพื้นที่ครอบคลุมของเอไอเอสและดีแทค อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยร้อยละ 65-77

ขณะที่สัญญาณ 3 จี ของทรู การโทรไม่มีปัญหา และเป็นเครือข่ายเดียว ที่ระดับความแรงของสัญญาณและพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนเครือข่ายทีโอที การโทรฯ ไม่มีปัญหา แต่พบว่ามีสายหลุดเกือบร้อยละ 4 และส่วนระดับความแรงของสัญญาณ และพื้นที่คลอบคลุม อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง

โดยพื้นที่ที่เกิดปัญหามากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ยานนาวา, บางโพงพาง, พระราม 3, บางรัก และท่าพระ เป็นจุดที่พบปัญหาสัญญาณอ่อนมากที่สุด ซึ่งปัญหาที่เกิด กสทช.ได้แจ้งให้เอกชนเร่งปรับปรุง

ส่วนผลทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ ข้อมูลเดต้า ด้วยสัญญาณ 3 จี พบว่า ทุกเครือข่ายไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยเฉพาะหลายพื้นที่ในกทม.เพราะโครงข่ายไม่ครอบคลุม รวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาแม้ผู้บริหารเอกชนต่างยืนยันสอดคล้องกันว่า เกิดจากการพัฒนาโครงข่าย 3 จี เพื่อเปิดให้บริการเดือนเม.ย.56

     

โดยคณะกรรมการกสทช.บางคน และประชาชนบางราย เผยว่า แม้อยู่ในช่วงพัฒนาระบบ 3 จี แต่เอกชนควรดูแลลูกค้าปัจจุบันควบคู่ไปด้วย เพราะปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์ทุกเครือข่ายมากถึง 70 ล้านเลขหมาย จึงส่งผลกระทบต่อการใช้โทรศัพท์ทั้งแบบการโทรฯ และใช้อินเทอร์เน็ต

ในสัปดาห์หน้า กสทช. เชิญผู้ประกอบเข้าหารือ 3 เรื่องเพื่อแก้ปัญหาข้างต้นและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คือ คุณภาพการให้บริการ 2 จี  , การดูแลผู้บริโภคที่จะใช้ 3 จี และลดอัตราลดค่าใช้บริการลงร้อยละ 15-20


กลับขึ้นด้านบน