ชู เกษตรกรกุยบุรี ต้นแบบ สู้"หนอนหัวดำ"

ชู เกษตรกรกุยบุรี ต้นแบบ สู้"หนอนหัวดำ"

ชู เกษตรกรกุยบุรี ต้นแบบ สู้"หนอนหัวดำ"

รูปข่าว : ชู เกษตรกรกุยบุรี ต้นแบบ สู้"หนอนหัวดำ"

ชู เกษตรกรกุยบุรี ต้นแบบ สู้ ยกกลุ่มเกษตรกรกรบ้านจวนบน อ.กุยบุรี จ.ประจวบ ต้นแบบการจัดการและป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรีและกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมค้นหาแนวทางป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวโดยเฉพาะหนอนหัวดำ และถอดบทเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดการและป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ 
 
พบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านจวนบน ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี  สามารถลดจำนวนหนอนหัวดำในสวนมะพร้าวได้โดยชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปรกรณ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเรียนรู้การดำเนินการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำในรูปแบบต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยเน้นกิจกรรมของชุมชนที่ร่วมกันทำ ตั้งแต่ร่วมทำอุปกรณ์สำหรับผลิต-ขยายแตนเบียนหนอนบราคอนและหนอนผีเสื้อข้าวสาร ซึ่งแรกเริ่มได้รับจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ต่อมาปรับใช้กระปุกน้ำพริก ใช้เข็มเจาะรูด้านบน ได้มาจากเทศบาลตำบลไร่ใหม่และบริษัทอำพลฟู๊ด 
 
โดยร่วมกันจับหนอนผีเสื้อข้าวสารและแตนเบียนหนอนบราคอน โดยสมาชิกกลุ่มนัดกันทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อมาจับหนอนผีเสื้อข้าวสารใส่กล่องๆ ละ 20-25 ตัว และจับแตนเบียนหนอนบราคอนตัวเมียสำหรับเป็นอาหารแตน แล้วนำไปแขวนไว้ที่บ้าน จากนั้นจะนำไปปล่อยในแปลงมะพร้าว โดยแตนเบียน 1 กล่องปล่อยในพื้นที่ 1ไร่ ให้ผลิต-ขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร และแตนเบียนหนอนบราคอน และร่วมรับผลของการส่งเสริมการปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอนในแปลงมะพร้าว ตั้งแต่เริ่มรณรงค์ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน จนปัจจุบัน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือ ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำเข้าทำลาย เริ่มฟื้นคืนกลับมา นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มกล่าวว่า  ช่วงที่หนอนหัวดำระบาดมากแทบเก็บเกี่ยวไม่ได้เลย แต่ขณะนี้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่เคยเก็บเกี่ยวได้ก่อนมีศัตรูพืชระบาด
 
ปัจจุบันเกษตรกรในอำเภอกุยบุรีที่เห็นผลจากการใช้แตนเบียนหนอนบราคอนทำให้การระบาดของหนอนหัวดำลดลง จึงเริ่มผลิต-ขยาย แตนเบียนหนอนบราคอนเพื่อนำไปปล่อยในแปลงมะพร้าวของตนเองมากขึ้น
 


กลับขึ้นด้านบน