ไทยเตรียมใช้พ.ร.บ.ควบคุมสารต้องห้ามทางกีฬา

ไทยเตรียมใช้พ.ร.บ.ควบคุมสารต้องห้ามทางกีฬา

ไทยเตรียมใช้พ.ร.บ.ควบคุมสารต้องห้ามทางกีฬา

รูปข่าว : ไทยเตรียมใช้พ.ร.บ.ควบคุมสารต้องห้ามทางกีฬา

ไทยเตรียมใช้พ.ร.บ.ควบคุมสารต้องห้ามทางกีฬา ประเทศไทยเริ่มมีการใช้พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในวันที่ 9 พฤษภาคม แต่ยังไม่มีการกำหนดโทษทางอาญา เนื่องจากไม่ต้องการให้นักกีฬาเยาวชนของไทยหมดอนาคตเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์

การออกกฎหมายจะมีผลบังคับใช้หลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน โดยพรบ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเพิ่งจะประกาศเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.55 ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างยกร่างการออกประกาศเป็นกฎกระทรวง และกำหนดข้อบังคับรองรับมาตราต่างๆ นอกจากนั้นต้องเตรียมการเพื่อตั้งสำนักงาน และเตรียมความพร้อมในการชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตามกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลก หรือ วาด้า หากตรวจพบสารกระตุ้น 1 ครั้ง จะถูกลงโทษห้ามแข่ง 2 ปี แต่หากตรวจพบหลายครั้งนักกีฬาจะถูกห้ามแข่งตลอดชีวิต แต่บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและอิตาลี นอกจากห้ามแข่งแล้วยังถือเป็นโทษทางอาญาที่ต้องติดคุกด้วย แต่ประเทศไทยไม่ได้กำหนดโทษทางอาญา แต่เป็นลงโทษทางการปกครองเท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นนักกีฬาระดับเยาวชน

นักกีฬาที่ใช้สารกระตุ้นเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ แต่ถ้าใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ถูกต้องจะเกิดประโยชน์มากกว่าการใช้ยา

ปัจจุบันนักกีฬาบางคนมีการวางแผนในการใช้สารกระตุ้นเพื่อเลี่ยงการตรวจ แต่วาด้าใช้วิธีสุ่มตรวจนักกีฬาในช่วงการฝึกซ้อม หรือแม้กระทั่งขณะอยู่บ้าน หรือขณะกำลังศึกษา นักกีฬาอาชีพส่วนใหญ่จึงต้องส่งรายละเอียดที่อยู่ให้กับวาด้าทุกวัน โดยกลุ่มที่ถูกตรวจมักเป็นกลุ่มที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าจะใช้สารกระตุ้น

 


กลับขึ้นด้านบน