ฝ่ายความมั่นคงหารือผู้นำศาสนาแจงกรณีลงนามเจรจาสันติภาพ

ฝ่ายความมั่นคงหารือผู้นำศาสนาแจงกรณีลงนามเจรจาสันติภาพ

ฝ่ายความมั่นคงหารือผู้นำศาสนาแจงกรณีลงนามเจรจาสันติภาพ

รูปข่าว : ฝ่ายความมั่นคงหารือผู้นำศาสนาแจงกรณีลงนามเจรจาสันติภาพ

ฝ่ายความมั่นคงหารือผู้นำศาสนาแจงกรณีลงนามเจรจาสันติภาพ ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมกับผู้นำศาสนา เพื่อชี้แจงกรณีการลงนามเจรจาเพื่อสันติภาพ ระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติกับกลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นฯ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นผู้นำศาสนาเพื่อสร้างกระบวนการพูดคุยสันติภาพให้เกิดรูปธรรมโดยเร็ว

พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมกับผู้นำศาสนา เพื่อชี้แจงกรณีการลงนามเจรจาสันติภาพ ระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติกับขบวนการบีอาร์เอ็น โคออร์ดิเนต รวมถึงรับฟังความเห็นผู้นำศาสนา โดยผู้นำศาสนาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการลงนามครั้งนี้ แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์

ขณะที่ ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ มองว่า จากนี้ไปรัฐจะต้องเร่งเดินหน้านำการลงนามพูดคุยสันติภาพ ไปสู่ภาคปฎิบัติที่จะเจรจากับกลุ่มผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐอย่างจริงจัง เพราะหากไม่สามารถเดินหน้าไปสู่สันติภาพได้อย่างแท้จริง จะส่งผลให้รัฐสูญเสียมวลชนอีกครั้ง

ด้านนายสุไรมิง อิสมาแอ กำนันตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เห็นว่าการลงนามของทั้ง 2 ฝ่าย เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก

แต่การพูดคุยควรมีรายละเอียด และขอบเขต ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นมานาน ทุกฝ่ายจึงต้องมีความจริงใจ และทำงานอย่างต่อเนื่อง


กลับขึ้นด้านบน