ประธาน กกต.ขอบคุณสื่อช่วยประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ประธาน กกต.ขอบคุณสื่อช่วยประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ประธาน กกต.ขอบคุณสื่อช่วยประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รูปข่าว : ประธาน กกต.ขอบคุณสื่อช่วยประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ประธาน กกต.ขอบคุณสื่อช่วยประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ประธาน กกต.แถลงภาพรวมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงว่า รู้สึกดีใจที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ พบว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อผิดพลาด และหวังว่าจำนวนผู้มาเลือกตั้งครั้งนี้จะมากกว่าครั้งที่แล้ว

นายอภิชาต ยังกล่าวด้วยว่าทาง กกต.พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างเที่ยงตรง บริสุทธิ์ยุติธรรม และไม่ให้มีข้อครหาใดๆและดีใจที่ได้เห็นประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมเรื่องปัญหาคัดค้านผลการเลือกตั้งในบางเขต เนื่องจากที่ผ่านมา พบปัญหาเมื่อผลคะแนนทั้ง 50 เขตออกมาแล้วจะมีการคัดค้านในบางเขต ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน30 วันเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งภายใน 30 วันนี้ กกต.มีอำนาจเต็มที่ หากใครมีเรื่องคัดค้านให้ส่งเรื่องมายัง กกต.เพื่อจะเร่งดำเนินการภายใน 30 วัน ซึ่ง ขณะนี้พบว่ายังไม่มีการทุจริตที่ร้ายแรง


กลับขึ้นด้านบน