ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคัดค้านปิดหีบ ก่อน 15.00 น. วัดหลักสี่

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคัดค้านปิดหีบ ก่อน 15.00 น. วัดหลักสี่

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคัดค้านปิดหีบ ก่อน 15.00 น. วัดหลักสี่

รูปข่าว : ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคัดค้านปิดหีบ ก่อน 15.00 น. วัดหลักสี่

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคัดค้านปิดหีบ ก่อน 15.00 น. วัดหลักสี่ บรรยากาศที่วัดหลักสี่ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดกันจำนวน 10 หน่วยเลือกตั้ง ก็พบว่าเกิดปัญหาที่หน่วยเลือกตั้งหน่วยหนึ่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปิดให้คนใช้สิทธิ์ลงคะแนน ก่อนเวลา 15.00 น.

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าไปตำหนิเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 21 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ที่อยู่ภายในวัดหลักสี่ ว่าปิดหีบบัตรก่อนเวลา 15.00 น. ทั้งๆ ที่หน่วยเลือกตั้งติดกันอีก 11 คูหายังเปิดให้ใช้สิทธิ์เลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้

ผู้อำนวยการ และตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งชี้แจงว่ายึดเวลาที่ตั้งไว้บนหีบบัตรเป็นหลักเมื่อนาฬิกาถึงเวลา 15.00 น. จึงปิดหีบ แม้หน่วยอื่นจะยังไม่ปิดลงคะแนนก็ตาม

หน่วยเลือกตั้งที่วัดหลักสี่มีทั้งหมด 10 หน่วย คือ 18-27 และมีพื้นที่อยู่ติดกัน โดยมีไม้กระดานกั้นเท่านั้น ซึ่งผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้งที่ 19 ให้ข้อมูลว่าการเปิดหีบบัตรให้ลงคะแนนของทั้ง 7 หน่วยในวัดหลักสี่ เริ่มต้นในเวลา 8.00 น. ทั้ง 10 หน่วยเพราะได้ประชุมร่วมกันก่อนเปิดหีบ

ขณะที่การนับคะแนนของทั้ง 10 หน่วย เริ่มต้นหลังจากเวลา 15.00 น. ซึ่งขั้นตอนเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศคะแนนเสร็จจะต้องส่งใบลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่อีกคนทำตำหนิโดยการใช้เหล็กแหลมแทง แต่ปรากฏว่าอาจจะมีปัญหาที่หน่วยเลือกตั้งที่ 27 ด้วย


กลับขึ้นด้านบน