นักเรียนสอบ PAT บางส่วนตัดสินใจฝ่าฝน และรถติด เดินทางไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

นักเรียนสอบ PAT บางส่วนตัดสินใจฝ่าฝน และรถติด เดินทางไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

นักเรียนสอบ PAT บางส่วนตัดสินใจฝ่าฝน และรถติด เดินทางไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รูปข่าว : นักเรียนสอบ PAT บางส่วนตัดสินใจฝ่าฝน และรถติด เดินทางไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

นักเรียนสอบ PAT บางส่วนตัดสินใจฝ่าฝน และรถติด เดินทางไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. นักเรียนกว่า 2,800 คน ที่ติดสอบ PAT 2 และ PAT 5 ซึ่งตรงกันวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันที่ 3 มี.ค.มีทั้งที่ตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งแรก แม้ว่าจะต้องสุ่มเสี่ยงกับปัญหารถติด และฝนตกหนักในช่วงบ่าย ขณะที่นักเรียนบางส่วน ยอมรับว่าสาเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะกลัวว่าฝนที่ตกหนักอาจจะทำให้กลับมาสอบไม่ทัน

ทันทีที่สอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์เสร็จในเวลาประมาณ 11.45 น. น.ส.กานต์พิชชา ตรีธนมงคล นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม รีบเดินทางออกจากสนามสอบที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม 6 ทันที เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ด้วยการจราจรบน ถ.จรัญสนิทวงศ์ ติดขัดอย่างมากเนื่องจากฝนที่ตกหนักก่อนหน้าไม่นาน กานต์พิชชา จึงไม่มั่นใจว่าเวลาช่วงพักที่ขยายเป็น 2 ชั่วโมง จะเพียงพอให้ไปเลือกตั้งแล้วกลับมาสอบภาคบ่าย ในเวลาบ่าย 14.00 น.ทันหรือไม่ เธอใช้เวลานั่งรถประจำทางประมาณ 20 นาที เดินเท้าต่อมายังหน่วยเลือกตั้งที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 78 เมื่อมาถึงก็พบว่ามีน้ำท่วมทางเข้าหน่วยเลือกตั้ง เธอจึงตัดสินใจเดินไปเปลี่ยนรองเท้าแตะที่บ้าน ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหน่วยเลือกตั้ง เพื่อสะดวกในการเดินลุยน้ำ หน่วยเลือกตั้งนี้มีคนมาใช้สิทธิ์ไม่มากนัก ทำให้กานต์พิชชา สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึง 5 นาที

เวลาที่ยังเหลืออีกประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ ยังเพียงพอให้เธอได้รับประทานมื้อเที่ยง เสร็จแล้วก็รอขึ้นรถประจำทางกลับไปยังสนามสอบ สรุปแล้ว กานต์พิชชา ใช้เวลาเดินทางไปกลับเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และยังเหลือเวลาอีกกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะเริ่มสอบช่วงบ่าย เธอจึงรู้สึกภูมิใจ ที่ได้ใช้สิทธิ์ในฐานะคน กทม.คนหนึ่ง

ขณะที่ อภิญญา พันธุกูล นักเรียนชั้น ม. 6 ร.ร.สตรีวัดระฆัง มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในหน่วยเลือกตั้ง ร.ร.ไทยอาชีวศึกษา เขตบางพลัด ตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนที่จะเดินทางไปสอบ pat 2 และpat 5 โดยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยการให้เข้าไปใช้สิทธิ์เป็นคนแรก เมื่อถึงเวลา 8.00 น.

ฝนที่ตกอย่างหนักในช่วงบ่าย กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ นักเรียนหลายคน ตัดสินใจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะไม่แน่ใจว่าเวลาพักเที่ยง 2 ชั่วโมงครึ่ง อาจทำให้กลับมาสอบในช่วงบ่ายไม่ทัน แม้ว่าจะเสียดายสิทธิ์ที่เสียไป

เสียงสะท้อนจากนักเรียนส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า จากนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรคำนึงถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทุกกลุ่ม ไม่ใช่อ้างแต่เพียงว่า ได้กำหนดวัน-เวลาไว้แล้ว

สำหรับนักเรียนที่สอบ pat 2 และ pat 5 ในวันที่ 3 มี.ค.มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จำนวน 2,821 คน ในส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งได้เพราะติดสอบนั้น กรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่สำนักงานเขต ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านภายใน 7 วันนับจากวันเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมือง


กลับขึ้นด้านบน