ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.56 ทะลุ 63.98 % ทำลายสถิติ ปี 43

ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.56 ทะลุ 63.98 % ทำลายสถิติ ปี 43

ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.56 ทะลุ 63.98 % ทำลายสถิติ ปี 43

รูปข่าว : ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.56 ทะลุ 63.98 % ทำลายสถิติ ปี 43

ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.56 ทะลุ 63.98 % ทำลายสถิติ ปี 43 ผลลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้ออกไปใช้คิดเป็นร้อยละ 63.98 ขณะที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 50 เขตเลือกตั้ง อันดับ 1 มากกว่า 1.2 ล้านคะแนน ทำลายสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี 2543

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการ ที่มีผู้มาใช้สิทธิ 2,715,640 คน จากผู้มีสิทธิ์ 4,244,465 คน คิดเป็นร้อยละ 63.98 มากกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปี 2543 ที่มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ 62 และคะแนนผู้ได้รับเลือกตั้งอันดับหนึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่ได้ 1,256,231คะแนน ขณะที่อันดับ 2 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้ 1,077,899 คะเเนน ต่างเป็นคะแนนที่ทำลายสถิติคะแนนเลือกตั้งของนายสมัคร สุนทรเวช ที่ทำไว้ 1,016,096 คะแนน ในการเลือกตั้งปี 2543

ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ ( 4 มี.ค.)กกต.กทม.จะนัดประชุมผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ส่วนการประกาศผลรับรองผู้สมัครฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย คือ ภายใน 7 วัน แต่หากเรื่องร้องเรียนมีเหตุโยงไปถึงผู้สมัครที่ได้รับการรับรอง กกต.สามารถขยายเวลาในการประกาศรับรองอีกไม่เกิน 30 วัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ กกต.กลางเป็นผู้พิจารณา

โดยเรื่องร้องเรียนมีทั้งหมด 12 เรื่อง แต่ กกต.กทม. รับไว้พิจารณา 1 เรื่อง กรณีการร้องเรียนทำโพลเลือกตั้งชี้นำของสถาบันการศึกษา ซึ่งส่อว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้ผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง ส่วน 11 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดย กกต.กทม.จะพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนจะเกี่ยวข้องไปถึงผู้สมัครหรือไม่ หากมีการโยงถึงผู้สมัครฯ จะแจ้งไปยัง กกต. กลางให้รับทราบต่อไป


กลับขึ้นด้านบน