ชาวนาสุพรรณบุรีร้องกรมชลฯจ่ายน้ำเข้าคลองหล่อเลี้ยงข้าว

ชาวนาสุพรรณบุรีร้องกรมชลฯจ่ายน้ำเข้าคลองหล่อเลี้ยงข้าว

ชาวนาสุพรรณบุรีร้องกรมชลฯจ่ายน้ำเข้าคลองหล่อเลี้ยงข้าว

รูปข่าว : ชาวนาสุพรรณบุรีร้องกรมชลฯจ่ายน้ำเข้าคลองหล่อเลี้ยงข้าว

ชาวนาสุพรรณบุรีร้องกรมชลฯจ่ายน้ำเข้าคลองหล่อเลี้ยงข้าว ปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา ขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปัญหาภัยแล้งซึ่งทำให้ชลประทานหยุดการจ่ายน้ำในพื้นที่ก่อนกำหนด ทำให้ชาวนาหลายอำเภอต้องรวมตัวเจรจากับเจ้าหน้าที่ หลังนาข้าวกว่า 200,000 ไร่ ได้รับผลกระทบ

ชาวนาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ศรีประจันต์ สามชุก ดอนเจดีย์ และอำเภอเดิมบางนางบวช กว่า 1,000 คน รวมตัวที่ศาลาวัดดอนปุผาราม อำเภอศรีประจันต์ เพื่อเจรจาเรียกร้องให้กับเจ้าหน้าที่ชลประทานจ่ายน้ำเข้าคลองหล่อเลี้ยงนาข้าว

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ประกาศจะหยุดจ่ายน้ำวันที่ 1 มีนาคม แต่กลับหยุดจ่ายน้ำก่อนกำหนดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ทำให้นาข้าวรวมกว่า 200,000 ไร่ที่กำลังออกรวง อยู่ในสภาพขาดน้ำและอาจเสียหายทั้งหมดก่อนเก็บเกี่ยว

การพูดคุยกว่า 2 ชั่วโมง ได้ข้อสรุปว่าทางชลประทานยอมปล่อยน้ำให้พื้นที่เกษตรอีก 2 ช่วง คือช่วงวันที่ 5 -10 มีนาคม จะมีการปล่อยน้ำเต็มระบบ และ 20-25 มีนาคมจะลดลงเหลือร้อยละ 50 เพื่อให้ชาวนาสูบน้ำเข้านาบรรเทาความเดือดร้อนก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยว ขณะที่ชาวนายอมเลื่อนเวลาทำนาในช่วงขาดแคลนน้ำในฤดูกาลถัดไปอีก 1 เดือน คือจากเดิมเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมิถุนายน

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภัยแล้งส่งผลให้ชาวบ้านกว่า 1,000 ครอบครัว ในชุมชนสามเหลี่ยม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไม่ไหลมากว่า 2 สัปดาห์ ทำให้ต้องซื้อน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคเฉลี่ยวันละ 80-100 บาท

นายนนทศักดิ์ ภู่ภัทรางค์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น ระบุว่า สาเหตุเกิดจากน้ำดิบที่นำไปผลิตประปาส่วนใหญ่มาจากลำน้ำพอง ซึ่งได้ลดระดับลงกว่าร้อยละ 30 ทำให้การสูบน้ำมาผลิตประปาได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เบื้องต้นได้ประสานให้เทศบาลนครขอนแก่นวางถังกักเก็บน้ำขนาดใหญ่บริการตามชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาแล้ว

ส่วนภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมาที่ส่งผลให้พื้นที่ 6 อำเภอ ได้รับผลกระทบ ทางจังหวัดได้ประสานชลประทานที่ 8 ให้ปล่อยน้ำจากเขื่อนวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิมวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่งถึง


กลับขึ้นด้านบน