หมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากอนามัย

หมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากอนามัย

หมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากอนามัย

รูปข่าว : หมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากอนามัย

หมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากอนามัย แพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หลังพบว่าค่าหมอกควันในพื้นที่เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง

นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ สสจ. แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควันทุกปี ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชน สำหรับการเตรียมการรองรับปัญหาหมอกควันของ สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้เตรียมหน้ากากอนามัยส่งให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ป่วยและพี่น้องประชาชน พร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำประชาชนให้รู้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเจอภาวะหมอกควัน

ด้าน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่า รวมทั้งงดเผาขยะเศษวัสดุการเกษตรและกิ่งไม้ใบหญ้า เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังมีการตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ที่ 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นับเป็นวันแรกในรอบปีที่ค่าเกินมาตรฐาน


กลับขึ้นด้านบน