กรมทางหลวงชนบท แนะระวังการสัญจร 11เส้นทางสายใต้ หลังถูกน้ำท่วม

กรมทางหลวงชนบท แนะระวังการสัญจร 11เส้นทางสายใต้ หลังถูกน้ำท่วม

กรมทางหลวงชนบท แนะระวังการสัญจร 11เส้นทางสายใต้ หลังถูกน้ำท่วม

รูปข่าว : กรมทางหลวงชนบท แนะระวังการสัญจร 11เส้นทางสายใต้ หลังถูกน้ำท่วม

 กรมทางหลวงชนบท แนะระวังการสัญจร 11เส้นทางสายใต้ หลังถูกน้ำท่วม กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าอุทกภัยใน 2 จังหวัด ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดพัทลุง ซึ่งขณะนี้มีสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช.ได้รับความเสียหาย จำนวน 11 สายทางสายใต้ ซึ่งสามารถสัญจรได้ทุกสายทาง

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้กำชับสำนักงานทางหลวงชนบท ที่ดูแลพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้รายงานผลความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่เกิดอุทกภัยแล้ว โดยสายทางที่ได้รับอุทกภัยมีดังนี้

จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 สายทาง

-ทางหลวงชนบทสาย ปน.2062 แยกทางหลวงหมายเลข 42 – บ้านแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง

จังหวัดพัทลุง จำนวน 10 สายทาง

-ทางหลวงชนบทสาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านใหม่ อำเภอควนขนุน,เมือง

-ทางหลวงชนบทสาย พท.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 4163 – บ้านหนองเสม็ด อำเภอศรีนครินทร์

-ทางหลวงชนบทสาย พท.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 4164 – บ้านควนนายพุฒ อำเภอศรีบรรพต

-ทางหลวงชนบทสาย พท.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 4163 – บ้านควนตะแบก อำเภอป่าพะยอม

-ทางหลวงชนบทสาย พท.5036 แยกทางหลวงชนบท พท.2030 – บ้านหนองอ้ายแล อำเภอป่าพะยอม

-ทางหลวงชนบทสาย พท.1040 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านท่ายุง อำเภอศรีนครินทร์,ศรีบรรพต

-ทางหลวงชนบทสาย พท.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 – บ้านควนโก อำเภอเขาชัยสน

-ทางหลวงชนบทสาย พท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4138 – บ้านเพ็งอาจ อำเภอบางแก้ว,
ปากพะยูน

-ทางหลวงชนบทสาย พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 – บ้านฝาละมี อำเภอเขาชัยสน,
บางแก้ว,ปากพะยูน และทางหลวงชนบทสายบ้านควนกุฎ – บ้านทุ่งลาน อำเภอเมือง

ทั้งนี้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังในการสัญจร และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนทางหลวงชนบท โทร.1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดในวันและเวลาราชการ


กลับขึ้นด้านบน