"ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์" นายกสมาคมนักข่าวฯ คนใหม่ เตรียมพัฒนาศักยภาพ "คนข่าว" ทุกด้าน

"ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์" นายกสมาคมนักข่าวฯ คนใหม่ เตรียมพัฒนาศักยภาพ "คนข่าว" ทุกด้าน

"ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์" นายกสมาคมนักข่าวฯ คนใหม่ เตรียมพัฒนาศักยภาพ "คนข่าว" ทุกด้าน

รูปข่าว : "ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์" นายกสมาคมนักข่าวฯ คนใหม่ เตรียมพัฒนาศักยภาพ "คนข่าว" ทุกด้าน

สมาคมนักข่าวฯ เลือก "ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์" ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนใหม่ ต่อจาก "ชวรงค์" รวมถึงคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค 14 คน ระบุ พร้อมให้ความสำคัญพัฒนาศักยภาพคนข่าวทุกด้าน

วันนี้ (4 มี.ค.56) ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสืมพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556  เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2555, รับรองงบดุลประจำปี 2555
และเลือกตั้งนายกสมาคม ต่อจากนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่หมดวาระหลังจากดำรงตำแหน่งมา 2 ปี  รวมไปถึงการคัดเลือกกรรมการบริหาร และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม 

โดยที่ประชุมมีมิตเลือกนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 56- 4 มี.ค. 57  ซึ่งนายประดิษฐ์ กล่าวว่า จะให้ความสำคัญกับผู้สื่อข่าว เนื่องจากผู้สื่อข่าวมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการงาน โดยเฉพาะการมีเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร  รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของคนข่าวในทุกด้าน

สำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2556 นั้นมีทั้งสิน 14 คนด้วยกัน ประกอบไปด้วย
นายวันชัย  วงศ์มีชัย  (แนวหน้า)                         อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ
นายเสด็จ บุนนาค (คมชัดลึก)                            อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)                 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์  (เดลินิวส์)             อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ)                       เลขาธิการ สมาคมฯ
นายเชษฐ์ สุขสมเกษม (ไทยรัฐ)                         รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายสุทธิรักษ์  อุฒมนตรี  (กรุงเทพธุรกิจ)             รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ (บ้านเมือง)                   เหรัญญิก สมาคมฯ
นายไพรัช  มิ่งขวัญ (แนวหน้า)                            นายทะเบียนและสวัสดิการ สมาคมฯ
นางสาวบุษดี พนมภู  (บ้านเมือง)                        สมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นายสนธยา  พิกุลทอง (สยามรัฐ)                        กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นางสาวกรชนก รักษาเสรี (เดอะเนชั่น)                 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นายยุทธนา  นวลจรัส  (เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน)  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายคมสัน  นันทจักร (เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน)   กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

ขณะที่กรรมการจริยธรรรม ได้แก่
นายตุลย์  ศิริกุลพิพัฒน์  (เอเอสทีวีผู้จัดการ)    
นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  (เดอะเนชั่น)
นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย  (เดลินิวส์)                  
นายสวิช  บำรุงสุข  (สยามรัฐ)
นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)

ภาพประกอบข่าว : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


กลับขึ้นด้านบน