"เกาะติด" สถานการณ์ "ล่างาช้าง" ในแคเมอรูน

"เกาะติด" สถานการณ์ "ล่างาช้าง" ในแคเมอรูน

"เกาะติด" สถานการณ์ "ล่างาช้าง" ในแคเมอรูน

รูปข่าว : "เกาะติด" สถานการณ์ "ล่างาช้าง" ในแคเมอรูน

หนึ่งในประเด็นร้อนและที่ไทยถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 หรือไซเตส คือ การค้างาช้าง ซึ่งไทยยังเปิดให้มีการค้างาช้างอย่างถูกกฎหมาย โดยเป็นงาจากช้างบ้าน แต่ถูกมองว่าเป็นช่องโหว่ให้มีการลักลอบนำงาช้างจากอัฟริกาเข้ามาและมีส่วนทำให้ช้างในอัฟริกาถูกล่าเป็นจำนวนมาก หนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือประเทศแคเมอรูน

ความจริงแล้วการล่าช้างเพื่อเอางาไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ แต่การล่าที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากราคางาช้างในตลาดที่สูงขึ้นทำให้หลายคนเริ่มกังวลปีที่แล้วปีเดียวมีช้างถูกล่าไป 25,000 ตัว แต่ที่ทำให้หลายคนช็อกก็คือการฆ่าช้าง 300 ตัวในเวลาเพียง 2-3 สัปดาห์ที่แคเมอรูนเมื่อต้นปีที่แล้ว

   

ทั้งนี้ หากดูที่ตั้งของแคเมอรูนอยู่บริเวณอัฟริกากลางทางด้านตะวันออกติดกับประเทศชาด และสาธารณรัฐอัฟริกากลางซึ่งขาดเสถียรภาพทางการเมือง และเปิดช่องให้นักล่าพร้อมอาวุธหนักเดินทางข้ามแดนเข้ามาล่าช้างในแคเมอรูนและที่ผมเดินทางลงพื้นที่ก็คืออุทยานแห่งชาติ

"บูบา จีด้า" สถานที่ฆ่าหมู่ช้างซึ่งอยู่ติดกับประเทศชาด อุทยานแห่งชาติ บูบา จีด้าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญการที่ช้าง 300 ตัวหรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของช้างทั้งอุทยานถูกฆ่าส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในแถบนี้อย่างมาก ท่ามกลางการวิงวอนของผู้ที่เกี่ยวข้องให้หยุดการค้างาช้างก่อนที่จะไม่มีช้างให้ได้เห็นมในอุทยานแห่งนี้อีกต่อไป


กลับขึ้นด้านบน