วิศวกรรมสถานฯ แนะฟ้องศาลชะลอโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

วิศวกรรมสถานฯ แนะฟ้องศาลชะลอโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

วิศวกรรมสถานฯ แนะฟ้องศาลชะลอโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

รูปข่าว : วิศวกรรมสถานฯ แนะฟ้องศาลชะลอโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

วิศวกรรมสถานฯ แนะฟ้องศาลชะลอโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท วงเสวนาของนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นสอดคล้องกันว่า โครงการประมูลบริหารจัดการน้ำ ภายใต้พระราชกำหนด 3.5 แสนล้านบาท มีขั้นตอนรวบรัดเสี่ยงที่จะประสบความล้มเหลว และแนะให้ภาคประชาชนฟ้องศาลปกครอง เพื่อชะลอโครงการ

สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. เดินทางไปเยี่ยมชม ระบบจัดการน้ำทางหลาก หรือ ฟลัดเวย์ และกันชนรับน้ำทะเลของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 กลุ่มบริษัทที่ผ่านเกณฑ์รอบแรก เพื่อศึกษาระบบการทำงานจริง สำหรับการประยุกต์ในร่างหลักเกณฑ์การประมูล หรือ ทีโออาร์ จัดการน้ำฉบับสมบูรณ์

คาดว่า ทีโออาร์ จะจัดทำแล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 15 มีนาคมนี้ หลังล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม เพราะติดขัดในรายละเอียดเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ในพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และฟลัดเวย์

นักวิชการคณะวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นตรงกันว่า รัฐบาล มุ่งรวบรัดดำเนินการเปิดประมูลโครงการก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำมากเกินไป และไม่ศึกษาทางเลือกการบริหารจัดการน้ำโดยไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ซึ่งอาจมีปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและโครงการจะล้มเหลว

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จึงเสนอให้องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน ฟ้องศาลปกครอง เพื่อชะลอการเปิดประมูลโครงการนี้ โดยพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการให้


กลับขึ้นด้านบน