เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ห่วงการลักลอบตัดงาช้างเพิ่มขึ้น

เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ห่วงการลักลอบตัดงาช้างเพิ่มขึ้น

เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ห่วงการลักลอบตัดงาช้างเพิ่มขึ้น

รูปข่าว : เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ห่วงการลักลอบตัดงาช้างเพิ่มขึ้น

เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ห่วงการลักลอบตัดงาช้างเพิ่มขึ้น เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด เป็นห่วงความปลอดภัยช้างไทย เนื่องจากการสกัดกั้นอย่างเข้มข้น อาจส่งผลให้มีการลักลอบตัดงาช้างเพิ่มมากขึ้น

นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยา แลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า โดยส่วนตัวยังรู้สึกวิตกกังวลถึงสถานความปลอดภัยช้างไทยในปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านมาจะพบว่า กลุ่มผู้ค้างาช้างจะมีการตีราคางาช้างสูงกว่าตัวช้างหลายเท่าตัว ทำให้คุณค่าของช้างไทยลดลงจากการถูกตีราคา ส่งผลให้ที่มามักมีข่าวการลักลอบตัดงาช้าง หรือ การฆ่าช้าง เพียงเพื่อต้องการงา อยู่เสมอ

โดยเฉพาะกรณีที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศจะให้ความร่วมมือประเทศต่างๆในการในการต่อสู้การค้างาช้างข้ามประเทศ รวมทั้งจะจำกัดผลิตภัณฑ์ที่มาจากงาช้างในประเทศที่อยู่ภายใต้กฏหมายปัจจุบัน หลังจากประเทศไทยถูกระบุว่าเป็นตลาดรับซื้องาช้างอันดับ 2 ของโลก และถูกใช้เป็นเส้นทางการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย แต่มาตรการที่ไม่ชัดเจนในกาารลงโทษผู้กระทำผิด รวมทั้งการจำกัดผลิตภัณฑ์งาช้างในประเทศ อาจนำมาซึ่งการลักลอบตัดงาช้างไทย เนื่องจาก จำนวนงาช้างในปัจจุบันไม่ได้มีมากเพียงพอที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ พร้อมเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ส่งเสริมคุณค่าของช้าง รวมทั้งเปลี่ยนค่านิยมในการการตีราคางาช้าง ในระดับนโยบาย เพราะที่ผ่านมา ความสวยงาม และ ความเชื่อ จากการที่ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ทำให้งาช้างเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีฐานะในระดับบน ซึ่งเป็นที่มาของการลักลอบตัดงาช้างอย่างผิดกฎหมาย

 


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน