" 3 หน่วยงานการไฟฟ้า" มั่นใจไม่เกิดวิกฤต หลังพม่าหยุดจ่ายก๊าซ

" 3 หน่วยงานการไฟฟ้า" มั่นใจไม่เกิดวิกฤต หลังพม่าหยุดจ่ายก๊าซ

" 3 หน่วยงานการไฟฟ้า" มั่นใจไม่เกิดวิกฤต หลังพม่าหยุดจ่ายก๊าซ

รูปข่าว : " 3 หน่วยงานการไฟฟ้า" มั่นใจไม่เกิดวิกฤต หลังพม่าหยุดจ่ายก๊าซ

3 หน่วยงานด้านการไฟฟ้ามั่นใจ วันที่ 5 เมษายนนี้่ ไม่เกิดวิกฤตไฟฟ้าดับ หลังจากกลุ่มธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ให้ความร่วมมือประหยัดไฟฟ้า ทำให้การผลิตไฟฟ้าสำรองเพิ่มขึ้น ใกล้เคียงระดับมาตรฐาน

ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชุมร่วมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับ ในช่วงที่แท่นก๊าซธรรมชาติยานาดา ในพม่า หยุดผลิต ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายนนี้

ที่ประชุมจะทบทวนตัวเลขกำลังผลิตสำรองพร้อมใช้ จากการขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการผลิต รวมถึงแผนประหยัดไฟฟ้าจากภาคธุรกิจ เบื้องต้นเครือซิเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี แจ้งว่าจะลดใช้ไฟฟ้าได้ 100 เมกะวัตต์ และการลดการผลิตของสภาอุตสาหกรรมประมาณ 50 เมกะวัตต์

และจากการขอความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ประเมินว่าสามารถเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสำรองได้ประมาณ 1,100 เมกะวัตต์ จากเดิมที่ประมาณการณ์ไว้ว่าในวันที่ 5 เมษายน จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองต่ำสุดที่ประมาณ 1,050 เมกะวัตต์

ปริมาณไฟฟ้าสำรองที่เพิ่มขึ้นจะใกล้เคียงระดับมาตรฐานที่ 1,200 เมกะวัตต์ แต่ ยังไม่รวมการลดใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ที่จะแจ้งตัวเลขการประหยัดพลังงานในภายหลัง ซึ่งจากความร่วมมือของภาคธุรกิจ และ แผนรองรับทำให้มั้่ในได้ว่าสถานการณ์ไฟฟ้าในช่วงวันที่ 5 เมษายน จะไม่เกิดวิกฤติ

 


กลับขึ้นด้านบน