จีนเปิดประชุมสภาประชาชนวันแรก ขั้นตอนสุดท้ายเปลี่ยนผ่านผู้นำ

จีนเปิดประชุมสภาประชาชนวันแรก ขั้นตอนสุดท้ายเปลี่ยนผ่านผู้นำ

จีนเปิดประชุมสภาประชาชนวันแรก ขั้นตอนสุดท้ายเปลี่ยนผ่านผู้นำ

รูปข่าว : จีนเปิดประชุมสภาประชาชนวันแรก ขั้นตอนสุดท้ายเปลี่ยนผ่านผู้นำ

จีนเปิดประชุมสภาประชาชนวันแรก ขั้นตอนสุดท้ายเปลี่ยนผ่านผู้นำ การประชุมสภาประชาชนจีน เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้(5 มี.ค.) ซึ่งนอกเหนือจากการรายงานผลการบริหารประเทศในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว การประชุมครั้งนี้ยังเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนถ่ายอำนาจสู่ผู้นำคนใหม่ด้วย

นายเวิน เจีย เป่า นายกรัฐมนตรีจีน ที่กำลังจะหมดวาระ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ความยาว 100 นาที รายงานผลการบริหารประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา ตามธรรมเนียมในวันเปิดการประชุมสภาประชาชนจีน โดยนายกรัฐมนตรีจีน กล่าวถึงแนวนโยบายในอนาคตของรัฐบาล ว่าจะบริหารประเทศเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ต่อต้านการคอร์รับชั่น และส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเรียกร้องให้มีการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจีน ยังเน้นย้ำถึงปัญหาสังคมที่ขยายวงกว้างในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่มากเกินขีดความสามารถรองรับ และช่องว่างระหว่างรายได้ที่ยังคงกว้างขึ้นเรื่อยๆ สร้างความไม่พอใจแก่สาธารณะ และกลายเป็นสาเหตุของการประท้วงที่เกิดขึ้นในประเทศ ทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการศึกษา การจ้างงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาพยาบาล การซื้อบ้าน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านอาหารและยา ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

นายกรัฐมนตรีจีนเน้นย้ำปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม และเรียกร้องให้ลดการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และแก้ปัญหาคุณภาพอากาศในประเทศที่เลวร้ายลงทุกขณะ

การประชุมสภาประชาชนในปีนี้ นอกจากจะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการเปิดเผยถึงแนวนโยบายในการบริหารประเทศในอนาคต ซึ่งผู้นำชุดใหม่จะเป็นผู้รับช่วงต่อ ไม่ว่าจะเป็นนายสี จิ้น ผิง รองประธานาธิบดีจีน ที่จะได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศในการประชุมครั้งนี้ ขณะที่นายลี เคอ เชียง จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการเปิดตัวผู้บริหารประเทศชุดใหม่ ที่ทั้งนายสี และนายลี รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เพื่อให้สภาประชาชนลงมติรับรองระหว่างการประชุมที่จะจัดขึ้นยาวนาน 2 สัปดาห์นี้ด้วย

 


กลับขึ้นด้านบน