"สวนดุสิต โพล" ยอมรับความผิดพลาดโพลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

"สวนดุสิต โพล" ยอมรับความผิดพลาดโพลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

"สวนดุสิต โพล" ยอมรับความผิดพลาดโพลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รูปข่าว : "สวนดุสิต โพล" ยอมรับความผิดพลาดโพลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพลยอมรับการทำโพลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เกิดความผิดพลาดจริง พร้อมขอโทษประชาชน สื่อ และผู้ได้รับผลกระทบ

รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงาน สวนดุสิตโพล ชี้แจงกรณีการทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นคะแนนนิยมของผู้สมัครที่สวนดุสิตโพล ซึ่งได้จัดทำ Entry Poll เมื่อเทียบกับผลคะแนนจริงวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา มีความผิดพลาดนั้น คณะทำงานสวนดุสิตโพลยอมรับความผิดพลาดกรณีการทำนายผลคลาดเคลื่อน และขอรับผิดชอบโดยขอโทษประชาชน สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากผลการสำรวจในครั้งนี้

ทั้งนี้ สวนดุสิตโพลจะนำผลการวิเคราะห์ และประเมินความผิดพลาดนี้ไปปรับปรุง และพัฒนา การทำโพลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะทำงานยังได้สรุปว่าการวางแผนและการปฏิบัติงานต้องรัดกุม และดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด มีการประชุมถี่มากขึ้น สำหรับการเก็บข้อมูลจะมีการตรวจสอบซ้ำทุกข้อมูลในภาคสนาม, ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่มากขึ้น, ควบคุม ดูแลให้จัดเก็บข้อมูลตามแผนที่อย่างเคร่งครัด และเข้าถึงในทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

ส่วนแนวทางการดำเนินงานที่ต้องทำเร่งด่วนคือ การปรับโครงสร้างสวนดุสิตโพล โดยจัดหน่วยงานและบุคลากร เพื่อไม่ให้เกิดจุดบกพร่องอีก โดยเฉพาะหน่วยงานโพลสาธารณะ, การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานโพลสาธารณะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


กลับขึ้นด้านบน