คาดตลาดเกาหลีใต้ สร้างรายได้ท่องเที่ยวให้ไทย 5 หมื่นล้านบาท

คาดตลาดเกาหลีใต้ สร้างรายได้ท่องเที่ยวให้ไทย 5 หมื่นล้านบาท

คาดตลาดเกาหลีใต้ สร้างรายได้ท่องเที่ยวให้ไทย 5 หมื่นล้านบาท

รูปข่าว : คาดตลาดเกาหลีใต้ สร้างรายได้ท่องเที่ยวให้ไทย 5 หมื่นล้านบาท

คาดตลาดเกาหลีใต้ สร้างรายได้ท่องเที่ยวให้ไทย 5 หมื่นล้านบาท นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับ 5 ที่นิยมเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในปี 2555

 โดยมีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย จำนวน 1.17 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ทั้งหมดที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ (ในปี 2555 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 13.74 ล้านคน)

 สำหรับนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางท่องเที่ยวทั่วไป นอกจากนี้ ยังมี นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ที่นิยมเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อกิจกรรมเฉพาะ ได้แก่ กีฬากอล์ฟ ฮันนีมูน และช้อปปิ้ง ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปหลายเท่า ดังนั้น การขยายตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงดังกล่าว จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนรายได้ท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าประเทศได้อย่างรวดเร็ว
 
 ขณะที่แรงเกื้อหนุนสำคัญ คือ การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำในภูมิภาคเอเชีย และการเพิ่มเที่ยวบินตรงจากเมืองสำคัญๆ ในเกาหลีใต้ (อาทิ อินชอน ปูซาน และเดกู) มายังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนแรกของปี 2556 ของตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ โดยมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย 1.33 แสนคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2556 จะมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เป็นประมาณ 1.4 ล้านคน และมีแนวโน้มก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวสะพัดในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้าที่คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 4 หมื่นล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน