การเปลี่ยนผ่านผู้นำรุ่นที่ 5 ของจีน ส่งต่อนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านผู้นำรุ่นที่ 5 ของจีน ส่งต่อนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านผู้นำรุ่นที่ 5 ของจีน ส่งต่อนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รูปข่าว : การเปลี่ยนผ่านผู้นำรุ่นที่ 5 ของจีน ส่งต่อนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านผู้นำรุ่นที่ 5 ของจีน ส่งต่อนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า หลังการเข้ารับตำแหน่งผู้นำรุ่นที่ 5 ของจีนอย่างเป็นทางการของ นายสี จิ้นผิง และนายหลี่ เค่อเฉียง ในเดือนมีนาคม 2556 แนวนโยบายเศรษฐกิจของจีนในระยะกลาง น่าจะเน้นปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 12 อันประกอบด้วย การลดช่องว่างรายได้ และกระจายความเจริญสู่ชนบท การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การดึงดูดทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในจีนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการส่งเสริมให้ทุนจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

 
ขณะที่แนวโน้มของการดำเนินนโยบายในปี 2556 คาดว่า รัฐบาลจีนคงดำเนินนโยบายประคองการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะมีการสานต่อโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ไปพร้อมๆ กับการควบคุมดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์ และอัตราเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด 
 
โดยรัฐบาลจีนคงมีการดำเนินนโยบายการเงินอย่างยืดหยุ่นให้หมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจจีนในปี 2556 น่าจะขยายตัวได้ที่ราวร้อยละ 8.1 เร่งขึ้น หลังจากที่ในปี 2555 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.8 ซึ่งเป็นอัตราต่ำสุดในรอบ 13 ปี
 


กลับขึ้นด้านบน