ครม.มีมติเห็นชอบ เพิ่มสวัสดิกฟผ. "ตรวจมะเร็งเต้านม-สุขภาพประจำปี"

ครม.มีมติเห็นชอบ เพิ่มสวัสดิกฟผ. "ตรวจมะเร็งเต้านม-สุขภาพประจำปี"

ครม.มีมติเห็นชอบ เพิ่มสวัสดิกฟผ. "ตรวจมะเร็งเต้านม-สุขภาพประจำปี"

รูปข่าว : ครม.มีมติเห็นชอบ เพิ่มสวัสดิกฟผ. "ตรวจมะเร็งเต้านม-สุขภาพประจำปี"

ครม.มีมติเห็นชอบ เพิ่มสวัสดิกฟผ. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้มีการปรับปรุงสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานกฟผ. ด้วยการตรวจ "มะเร็งเต้านม-สุขภาพประจำปี" โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (5 มี.ค.56)

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่อง การปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.  ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(ครส.) ครั้งที่10/2555 เมื่อวันที่19ธันวาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ กฟผ.ปรับปรุงสวัสดิการ ได้แก่ การตรวจมะเร็งเต้านม โดยการทำแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์ในการตรวจสุขภาพประจำ  สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ 40ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ1,700 บาท ตามเงื่อนไข ผู้ที่มีอายุ40ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ50ปี ให้ได้รับการตรวจโรคทุก1ปี

ขณะผู้ที่มีอายุ50ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ให้ได้รับการตรวจทุก2ปี ยกเว้นกรณีมีข้อบ่งชี้ให้ตรวจโรคทุกปี และการเบิกค่ารักษพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน,คู่สมรส, บุตร และมารดา เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ1,000 บาท แต่รวมไม่เกินปีละ3,600 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5มีนาคม2556


กลับขึ้นด้านบน