"ทีดีอาร์ไอ" แนะรัฐฯ คุมปริมาณน้ำตาลทราย ป้องกันการหาย-ชาวไร่อ้อยได้ประโยชน์มากขึ้น

"ทีดีอาร์ไอ" แนะรัฐฯ คุมปริมาณน้ำตาลทราย ป้องกันการหาย-ชาวไร่อ้อยได้ประโยชน์มากขึ้น

"ทีดีอาร์ไอ" แนะรัฐฯ คุมปริมาณน้ำตาลทราย ป้องกันการหาย-ชาวไร่อ้อยได้ประโยชน์มากขึ้น

รูปข่าว : "ทีดีอาร์ไอ" แนะรัฐฯ คุมปริมาณน้ำตาลทราย ป้องกันการหาย-ชาวไร่อ้อยได้ประโยชน์มากขึ้น

"ทีดีอาร์ไอ" แนะรัฐบาลควบคุมปริมาณน้ำตาลทรายแทนควบคุมราคา เพื่อป้องกันน้ำตาลทรายหายไปจากระบบ พร้อมปรับผลประโยชน์ให้ชาวไร่อ้อยได้จำนวนมากขึ้น

นายวิโรจน์ ณ ระนอง นักวิชาการประจำ ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับคณะวิจัย ได้เปิดงานผลวิจัย "การศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย" โดยระบุว่า รัฐบาลควรเลิกควบคุมราคาน้ำตาลทราย และหันมาควบคุมปริมาณแทน เพราะเมื่อเลิกควบคุมราคา ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลทรายหายไปจากตลาดอีกต่อไป และถ้ารัฐควบคุมให้มีปริมาณน้ำตาลทรายเพียงพอสำหรับการบริโภคและอุตสาหกรรมในประเทศ ราคาในประเทศก็จะไม่สูงกว่าที่ควรจะเป็น

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเสนอให้อนุญาตนำเข้าน้ำตาลทรายโดยเสรี เพื่อป้องปรามการรวมหัวกันตั้งราคาน้ำตาลที่สูงเกินควร ส่วนการกำหนดราคาอ้อย และการปรับบทบาทของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในด้านการรักษาเสถียรภาพราคาอ้อย ควรใช้สูตรกำหนดราคาอ้อยราคาเดียวเท่ากันทั้งประเทศ โดยกำหนดค่าประสิทธิภาพมาตรฐานสำหรับทุกโรงงาน และราคาอ้อยคิดตามความหวานล้วนๆ

ขณะที่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง ชาวไร่ และโรงงานในสัดส่วน 70:30 ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2525 นั้น ควรปรับวิธีการคำนวณที่ทำให้ชาวไร่ได้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น โดยคำนวณรายรับจากน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวอย่างละครึ่ง และคิดมูลค่าของกากน้ำตาล หรือ โมลาส เพิ่มอีกร้อยละ 8 ของราคาน้ำตาล


กลับขึ้นด้านบน