จากอาเศียรวาทสู่เพลงเทิดพระเกียรติ

จากอาเศียรวาทสู่เพลงเทิดพระเกียรติ

จากอาเศียรวาทสู่เพลงเทิดพระเกียรติ

รูปข่าว : จากอาเศียรวาทสู่เพลงเทิดพระเกียรติ

จากอาเศียรวาทสู่เพลงเทิดพระเกียรติ เป็นอีกครั้งที่ศิลปินแห่งชาติ "ประภัสสร เสวิกุล" ใช้ความสามารถด้านการเขียน สร้างสรรค์งานเพลงที่ภูมิใจให้บทเพลง "เอกมหากษัตรา" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"กราบบาทภูวนาทราชัน พระผู้ทรงสุบรรณดำเนินเหินหาว..." วรรคแรกของบทอาเศียรวาท เอกมหากษัตรา จากปลายปากกาของ ประภัสสร เสวิกุล ถูกร้อยเรียงเป็นบทเพลงในชื่อเดียวกัน แม้แต่งบทนี้ไว้นานหลายปีแล้ว หากนักเขียนอาวุโส ชอบในความงดงามของภาษาด้วยฉันทลักษณ์เฉพาะตัวที่คิดขึ้นทำให้ นำอาเศียรวาทบทนี้มาเรียบเรียงเป็นบทเพลงร่วมกับคู่ชีวิต ชุติมา เสวิกุล หวังเผยแพร่ออกไปในฐานะหนึ่งในผลงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระครองราชย์ครบ 65 ปี และเป็นผลงานเพลงครั้งแรกในรอบหลายปีของนักเขียนศิลปินแห่งชาติ
 
แม้ชื่อเสียงของ ประภัสสร เสวิกุล จะเป็นที่รู้จักจากงานเขียนนวนิยาย หากเบื้องหลังก็เป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงตัวยงอย่างเพลงเวลาในขวดแก้ว ก็มาจากการแปลงเพลง Time in the Bottle ของ Tom Croce มาเป็นภาษาไทย อาศัยพื้นฐานจากการแปลเพลงต่างประเทศ ในวัยหนุ่มยังเคยฝึกมือด้วยการส่งเพลงแปลไปยังหนังสือเพลง I.S. Song Hits ความสามารถทั้งการแต่งเพลง และงานเขียนยังทำให้ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ได้เขียนบทละคร และแต่งเพลงในละครเวทีเฉลิมพระเกียรติในสวนฝันอีกด้วย  
 
ผลงานบทเพลง เอกมหากษัตรา จะถูกส่งต่อเพื่อนำไปเผยแพร่ในหน่วยราชการ รวมถึงสถานศึกษา ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มาอย่างยาวนาน และเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการทำงานของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์อย่าง ประภัสสร เสวิกุล


กลับขึ้นด้านบน