3 หน่วยงานเผยแผนรับมือไฟฟ้าขาดช่วง เม.ย.นี้

3 หน่วยงานเผยแผนรับมือไฟฟ้าขาดช่วง เม.ย.นี้

3 หน่วยงานเผยแผนรับมือไฟฟ้าขาดช่วง เม.ย.นี้

รูปข่าว : 3 หน่วยงานเผยแผนรับมือไฟฟ้าขาดช่วง เม.ย.นี้

3 หน่วยงานเผยแผนรับมือไฟฟ้าขาดช่วง เม.ย.นี้ 3 หน่วยงานด้านไฟฟ้ามั่นใจว่าไม่เกิดไฟฟ้าตกหรือดับช่วงเดือนเมษายนจากสำรองไฟฟ้าพร้อมใช้ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,291 เมกะวัตต์ แต่หากเกิดเหตุขัดข้องกับโรงไฟฟ้า อาจจำเป็นต้องเลือกดับไฟทั้งในส่วนกลาง และต่างจังหวัด

3 หน่วยงานด้านไฟฟ้ามั่นใจว่าไม่เกิดไฟฟ้าตกหรือดับช่วงเดือนเมษายนจากสำรองไฟฟ้าพร้อมใช้ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,291 เมกะวัตต์ แต่หากไฟฟ้าไม่พอจะเลือกดับไฟตามสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ คือ พื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงร้อยละ 30 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยละ 70

นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองผู้ว่าการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า พื้นที่ที่มีผลกระทบน้อยที่สุดจะถูกเลือกดับไฟก่อนเป็นเวลาสั้น 1-2 ชั่วโมง เช่น ไฟฟ้าครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจ, โรงพยาบาล, สถาบันการเงิน, โรงงาน, นิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถดับไฟฟ้าได้

นายธนา พุฒรังสี รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้รอข้อมูลลดใช้ไฟฟ้าของการนิคมอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรม ก่อนจะสรุปในวันที่ 25 มีนาคม


กลับขึ้นด้านบน