กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณากฎหมายลูก พรุ่งนี้

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณากฎหมายลูก พรุ่งนี้

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณากฎหมายลูก พรุ่งนี้

รูปข่าว : กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณากฎหมายลูก พรุ่งนี้

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณากฎหมายลูก พรุ่งนี้ สมาชิก สปช.เสนอแนวทางปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง โดยให้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญว่าต้องปฏิรูปประเทศให้เสร็จใน 2 ปีก่อนจัดการเลือกตั้งทั่วไป ขณะที่ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเรียกประชุมวันพรุ่งนี้ (13 พ.ค.2558) เพื่อพิจารณาจัดทำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ พร้อมยอมรับอาจมีการปรับเปลี่ยน

หลังรับหนังสือข้อเสนอเรื่องการบริหารท้องถิ่นจากเครือข่ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงวาระการเรียกประชุมในวันพุร่งนี้ (13 พ.ค.2558) เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ โดยยอมรับว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะอนุกรรมาธิการยกร่าง 12 คณะที่ได้จัดตั้งไปก่อนหน้านี้ หลังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทักท้วงว่าควรตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาดำเนินการร่วมกัน

สอดคล้องกับข้อเสนอของนายบุญเลิศ คชายุทธเดช สมาชิก สปช. กรณีให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ วิป สปช. เปิดหารือเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า ขณะที่ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชี้ว่า การจัดทำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ต้องพิจารณาดำเนินการภายใต้ข้อคำนึงถึงความรวดเร็วตามแผนการดำเนินงานเพื่อความสำเร็จหรือโรดแมปของ คสช. และสาระสำคัญที่ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว เนื่องจากทาง สปช.เห็นควรจัดทำ หลังรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ก่อน

ส่วนผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ข้อสรุปที่จะเปิดประชุมนอกรอบ วันที่ 15-16 พ.ค.2558 เพื่อให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ คนละ 7 นาที โดยเรียงตามหมวดและคาดการณ์ว่าเรื่องระบบการเมืองรูปแบบใหม่จะถูกอภิปรายมากที่สุด ทั้งนี้นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 จะวางกรอบการอภิปรายและสรุปรวมความเห็นยื่นต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พ.ค.2558

และท่ามกลางความเห็นต่างของร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก รวมถึงแนวทางการทำประชามตินี้ มีข้อเสนอจากสมาชิก สปช. นายไพบูลย์ นิติตะวัน, นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา และนายสิระ เจนจาคะ แถลงเสนอแนวทางปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง โดยเห็นควรบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญว่าต้องปฏิรูปประเทศให้เสร็จใน 2 ปี ก่อนจัดการเลือกตั้งทั่วไปและขอให้กำหนดประเด็นนี้รองรับไว้ด้วย หากทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน


กลับขึ้นด้านบน