พระราชพิธีแรกนาขวัญ ผลเสี่ยงทาย "น้ำมาก-ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์"

พระราชพิธีแรกนาขวัญ ผลเสี่ยงทาย "น้ำมาก-ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์"

พระราชพิธีแรกนาขวัญ ผลเสี่ยงทาย "น้ำมาก-ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์"

รูปข่าว : พระราชพิธีแรกนาขวัญ ผลเสี่ยงทาย "น้ำมาก-ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์"

พระราชพิธีแรกนาขวัญ ผลเสี่ยงทาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล โดยในปี 2558 พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 4 คืบ ส่วนพระโคเลือกกินหญ้า

เวลา 08.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพลับพลาพิธีท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเกี่ยวกับการเพาะปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ เป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ซึ่งได้ประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวานนี้ (12 พ.ค.2558) และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งประกอบพิธีในวันนี้ (13 พ.ค.2558) โดยเริ่มต้นการไถหว่านเมล็ดข้าว อันเป็นการส่งสัญญาณว่าเข้าสู่ฤดูการทำนาและเพาะปลูกประจำปีแล้ว

ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาปี 2558 คือนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระโคแรกนาได้แก่ พระโคฟ้าและพระโคเลิศ โดยผลการเสี่ยงทายในปีนี้ พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ส่วนการตั้งเลี้ยงพระโคของกิน 7 สิ่ง ผลปรากฎว่า พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

โดยในปี 2558 มีเกษตรกรเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเกษตรกรทั่วประเทศที่มีใจหมั่นในการทำเกษตร ผลิตอาหารเลี้ยงเพื่อนมนุษย์และเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้ว ประชาชนต่างพากันเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไว้ เพื่อนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเพาะปลูกในปีนี้และเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บรรจุซองเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พืชผลที่จะเพาะปลูก

ขณะที่ชาวนาทั่วประเทศถือฤกษ์วันพืชมงคล ลงมือปรับพื้นที่นาและปลูกข้าวทันทีหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยเชื่อว่าจะทำให้เป็นสิริมงคล พืชผลเจริญงอกงามและมีผลผลิตที่ดี


กลับขึ้นด้านบน