จับตา การบริหารจัดการน้ำ"ลุ่มแม่น้ำยม"

จับตา การบริหารจัดการน้ำ"ลุ่มแม่น้ำยม"

จับตา การบริหารจัดการน้ำ"ลุ่มแม่น้ำยม"

รูปข่าว : จับตา การบริหารจัดการน้ำ"ลุ่มแม่น้ำยม"

จับตา การบริหารจัดการน้ำ ชาวตำบลสะเอียบจัดเวรยามโดยอ้างว่า เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการเข้าไปศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแม่น้ำยม ขณะที่ชาวบ้านลุ่มน้ำยม มีทั้งอยากให้รัฐเดินหน้าสร้างเขื่อน และบางส่วนก็ไม่ต้องการ เพราะจะให้ชาวบ้านสะเอียบเดือดร้อน เรื่องนี้ทำให้นักวิชาการแนะนำให้ภาครัฐหาแนวทางบริหารจัดการน้ำรูปแบบอื่นทดแทน เพื่อหาทางออกทั้งด้านความคุ้มทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดเวรยามบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นหนึ่งในมาตการที่ชาวสะเอียบ อ้างว่า เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามาสำรวจพื้นที่สร้างเขื่อนยมตอนบนและเขื่อนยมตอนล่าง ทดแทนเขื้อนแก่งเสื้อเต้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ประกาศตามสื่อต่างๆ

ชาวตำบลสะเอียบ เผยว่า เหตุที่พวกเขาคัดค้านการสร้างเขื่อน เพราะไม่ต้องการย้ายที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากิน หลังจากที่ได้เห็นผลกระทบกับชาวบ้านหลายพื้นที่ภายหลังการสร้างเขื่อน
                              
แต่ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่างเช่นจังหวัดสุโขทัย แพร่ มีทั้งต้องการให้โครงการสร้างเขื่อนลุ่มแม่น้ำยมสำเร็จเนื่องจากเชื่อว่าป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งได้ ขณะที่อีกส่วนบอกว่า แนวทางแก่ปัญหาของรัฐรัฐยังไม่ถูกจุด เนื่องจากกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สร้างเขื่อน

ขณะที่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มองว่า งบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นจากการสร้าง 2 เขื่อนทดแทนเขื่อนแก่งเสือเต้น แต่ได้ปริมาณการกักเก็บน้ำลดลงกว่าร้อยละ 50 นั้นไม่คุ้มค่า รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่ได้ลดลง ดังนั้นภาครัฐจึงควรหาทางออกในการบริหารจัดการน้ำรูปแบบอื่นแทน

แม้ที่ผ่านมาชาวละเอียบและองค์กรพัฒนาเอกชน จะคัดค้านการสร้างเขื่อน แต่พวกเขาเสนอทางออกให้รัฐบาลโดยการศึกษาและสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตามลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมที่มีถึง 77 สาขาแทน เพราะเชื่อว่าจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และชะลอน้ำในฤดูน้ำหลากได้ไม่แพ้เขื่อนใหญ่ รวมทั้งไม่ส่งกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ และไม่ต้องสูญเสียผืนป่าสักทองผืนสุดท้ายของประเทศ


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน