“ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงฯ" ผลงานเล่มใหม่จากปลายปากกา "เขมานันทะ"

“ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงฯ" ผลงานเล่มใหม่จากปลายปากกา "เขมานันทะ"

“ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงฯ" ผลงานเล่มใหม่จากปลายปากกา "เขมานันทะ"

รูปข่าว : “ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงฯ" ผลงานเล่มใหม่จากปลายปากกา "เขมานันทะ"

“ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงฯ ข้อจำกัดด้านสุขภาพและร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์งานเขียนล่าสุดศิลปินแห่งชาติเจ้าของปากกา “เขมานันทะ” ได้ตีพิมพ์ผลงานเขียนเล่มใหม่ ซึ่งรวบรวมจากบทบันทึกส่วนตัว

กว่าจะมาเป็นบทเพลงระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ “เพลงคุรุบูชา” มีจุดเริ่มจากบทกวีปลายปากกาของโกวิท เอนกชัย เจ้าของนามปากกา “เขมานันนทะ” นักเขียนและศิลปินที่มีผลงานประพันธุ์มากมาย เอกลักษณ์ของบทเพลงไม่เพียงแฝงคติการดำเนินชีวิต แต่ยังเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติธรรมที่นักเขียนอดีตภิกษุสวนโมกข์ใช้ในการเผยแผ่ศาสนา เช่นเดียวกับงานศิลปะที่ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 ชิ้น ล้วนแฝงหลักปรัชญาผ่านปลายพู่กัน

นอกจากเผยแผ่ธรรมด้วยงานศิลปะและบทเพลง อาจารย์เขมานันทะยังมีงานเขียนที่โดดเด่นด้านการใช้ภาษาได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2550 ในวัย 77 ปี แม้มีอุปสรรคทางร่างกายจากโรคพากินสัน แต่ยังสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ในชื่อ “ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง : บทบันทึกจากใจสู่ใจ” โดยรวบรวมภาพปริศนาธรรมและบทกวีจากบันทึกส่วนตัวและถ้อยคำ หวังให้แนวคิดเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ตามความตั้งใจที่เขียนไว้ในคำนำว่า “เมื่อผมตายไปแล้วจากชีวิตนี้ ผมจะมีชีวิตอยู่ในตัวหนังสือ”

อาจารย์เขมานันทะมีผลงานเขียนกว่า 60 เล่ม ผลงานเล่มล่าสุด “ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง : บทบันทึกจากใจสู่ใจ” ใช้เวลารวบรวมต้นฉบับลายมือนานร่วมปี โดยในปัจจุบันยังมีข้อเขียนอีกมากของอาจารย์เขมานันทะ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมูลนิธิสืบธรรม-สืบไท ทำหน้าที่สนับสนุนการเผยแพร่งานเขียนของอาจารย์เขมานันทะ มีโครงการที่จะจัดพิมพ์ต่อไปในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน