ปภ.กาฬสินธุ์ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ปภ.กาฬสินธุ์ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ปภ.กาฬสินธุ์ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

รูปข่าว : ปภ.กาฬสินธุ์ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ปภ.กาฬสินธุ์ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากภัยแล้งต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำ เพราะแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค และ ผลิตน้ำประปาเริ่มแห้งขอด

ชาวตำบลนาจารย์ ตำบลภูปอ และ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นำถังน้ำไปน้ำรับ ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นำไปแจกจ่าย เพราะแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค และ ผลิตน้ำประปาเริ่มแห้งขอด โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว เหลือปริมาณน้ำในอ่างเกือบ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ13 จากความจุอ่าง แต่เป็นน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาได้ 164 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดกาฬสินธุ์ปีนี้ รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 แก้ปัญหาด้วยการขุดลอกลำน้ำลำตะคอง ที่ไหลผ่านไปยังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง ให้มีความลึกอีก 3 เมตร เพื่อให้สามารถสูบน้ำไปผลิตน้ำประปาได้ ขณะเดียวกัน ได้ขุดลอกบ่อเก็บกักน้ำประมาณ 200,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อให้มีน้ำดิบหมุนเวียนเพียงพอในการผลิตประปา


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน