หารือ 10 ฝ่ายออกกฎหมายนิรโทษกรรม วันนี้ (11 มี.ค.)

หารือ 10 ฝ่ายออกกฎหมายนิรโทษกรรม วันนี้ (11 มี.ค.)

หารือ 10 ฝ่ายออกกฎหมายนิรโทษกรรม วันนี้ (11 มี.ค.)

รูปข่าว : หารือ 10 ฝ่ายออกกฎหมายนิรโทษกรรม วันนี้ (11 มี.ค.)

หารือ 10 ฝ่ายออกกฎหมายนิรโทษกรรม วันนี้ (11 มี.ค.) การหารือแนวทางการตรากฎหมายนิรโทษกรรม 10 ฝ่าย ตามแนวทางของนายเจริญ จรรย์โกมล ที่จะมีขึ้นในวันนี้ (11 มี.ค.) ที่รัฐสภา มีรายงานว่ามีอย่างน้อย 4 ฝ่าย ที่แสดงเจตนารมณ์ไม่เข้าร่วม

การหารือแนวทางการผลักดัน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ตามแนวทางของ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทน ราษฎร คนที่ 1 ที่นัดหมายเจรจา 10 ฝ่าย ในวันนี้ (11 มี.ค.) ประกอบด้วย ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย , ตัวแทนจากกองทัพ ,ตัวแทนพรรคเพื่อไทย ,พรรคประชาธิปัตย์ , กลุ่ม นปช. , กลุ่มพันธมิตรฯ ลองค์การพิทักษ์สยาม , ครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุการณ์การชุมนุม , ผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่ใช่ผู้ชุมนุม และตัวแทนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป.

แต่เมื่อตรวจสอบผู้ที่จะเข้าร่วมหารือวันนี้ พบว่า 4 ฝ่าย ที่ปฏิเสธร่วมด้วย ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ , องค์การพิทักษ์สยาม , กลุ่มพันธมิตรฯ รวมถึง นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ผู้ประสานกลุ่มเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน หรือ กลุ่มเสื้อหลากสี เพราะต่างเห็นว่า การหารืออาจเป็นเพียงเกมการเมือง และอาจลัดขั้นตอนทางกระบวนการยุติธรรม

และมีรายงานในส่วนของฝ่าย คอป.ขอพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากจุดยืนเดิมคือเป็นผู้ทำรายงานสรุปความจริงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์การชุมนุมเท่านั้น และรายงานดังกล่าวได้นำเสนอรัฐบาลแล้ว


กลับขึ้นด้านบน