สถาบันพัฒนาเด็กฯ ชี้เด็กไทยควรเร่งพัฒนาศักยภาพ-ทักษะก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สถาบันพัฒนาเด็กฯ ชี้เด็กไทยควรเร่งพัฒนาศักยภาพ-ทักษะก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สถาบันพัฒนาเด็กฯ ชี้เด็กไทยควรเร่งพัฒนาศักยภาพ-ทักษะก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รูปข่าว : สถาบันพัฒนาเด็กฯ ชี้เด็กไทยควรเร่งพัฒนาศักยภาพ-ทักษะก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สถาบันพัฒนาเด็กฯ ชี้เด็กไทยควรเร่งพัฒนาศักยภาพ-ทักษะก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ระบุว่า เด็กไทย อ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะการอ่าน เมื่อเทียบกับเด็กในประเทศอาเซียน เร่งพัฒนาศักยภาพ และเติมภูมิคุ้มกันชีวิตให้เด็กก่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวระหว่างแถลงข่าวเตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง " การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน " โดย ประเมินสถานการณ์จากผลกระทบที่เด็กจะได้รับเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่ามีทักษะหลายด้านที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ได้แก่ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ภาษา และวัฒนธรรม  นอกจากนี้กลไกการพัฒนาเพื่อให้รองรับกับอาเซียน  3 รูปแบบ คือ การสอนให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง,การเผชิญอุปสรรค จากกิจกรรมแบบง่ายๆ ไปสู่กิจกรรมที่ยาก และการสร้างเสริมซ่อมแซมต้นทุนชีวิต ซึ่งผู้ใหญ่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยต่อยอดความคิด สติปัญญา และกระบวนการ เพื่อสร้างการเกิดสุดยอดเด็ก

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์ มุสิกพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์เด็กไทย พบเด็กติดเกมส์มากขึ้น และมีภาวะไอคิวลดลงจากร้อยละ 91 เหลือร้อยละ 88 นอกจากนี้ พบว่า เด็กไทย ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะการอ่าน ต่ำกว่าเด็กในประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ เห็นว่า เด็กไทยต้องรู้จักตัวตน และเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมา และต้องเรียนรู้ที่มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ขณะเดียวกัน มองว่ารัฐบาล ไม่ควรลงทุนด้านการศึกษาให้กับเด็กเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจด้วย เพื่อให้เด็กมีความสามารถ ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในสังคมได้

โดยการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง " การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน " จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 56 ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของนักวิชาการ ภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนไทยในแง่ต่างๆ และนำเสนอกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีระดับประเทศ เพื่อพัฒนาเด็กสู่การเป็นสุดยอดเด็กด้วยบันได 3 ขั้น I am I have I can ที่สามารถจัดการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อยู่ร่วมกับสังคม คิดเชิงบวก เจรจาและสื่อสารได้


กลับขึ้นด้านบน