กระทรวงการคลัง เล็งตั้ง"สภาธนาคารเฉพาะกิจรัฐ"

กระทรวงการคลัง เล็งตั้ง"สภาธนาคารเฉพาะกิจรัฐ"

กระทรวงการคลัง เล็งตั้ง"สภาธนาคารเฉพาะกิจรัฐ"

รูปข่าว : กระทรวงการคลัง เล็งตั้ง"สภาธนาคารเฉพาะกิจรัฐ"

กระทรวงการคลัง เล็งตั้ง กระทรวงการคลัง เตรียมตั้งสภาธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยกรธนาคารทั้ง 8 แห่งร่วมกัน โดยตั้งเป้าหมายให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าธนาคารพาณิชย์

ปัญหาธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ จนธนาคารบางแห่ง เริ่มประสบปัญหาสภาพคล่อง ทำให้ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเร่งสรุปหลักเกณฑ์ และออกเอกสารบันทึกความตกลง หรือ เอ็มโอยู ว่าด้วยการจัดตั้งสภาธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ หลังมอบหมายให้ธนาคารรัฐทั้ง 8 แห่ง หารือร่างเอ็มโอยูจัดตั้ง มานานหลายปี คาดว่าจะลงนามได้ ภายในเดือนนี้

สภาธนาคารเฉพาะกิจรัฐ มีบทบาทให้ผู้บริหารแลกเปลี่ยนความเห็นงานซึ่งกันและกัน การตั้งธนาคารสาขาย่อย 2 สาขา ใน 1 ธนาคาร การปล่อยกู้ระหว่างกัน รวมทั้ง อาจพิจารณานำหลักเกณฑ์การสำรองความเสี่ยงธนาคาร หรือ บาเซิล 2 และ 3 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย บังคับใช้ในธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธนาคารรัฐทุกแห่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับสถานการณ์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2555 พบว่า การขยายตัวของสินเชื่อและเงินฝาก ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ขณะที่ กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีที่แล้ว แต่หนี้ที่ไม่ก่อรายได้ หรือ เอ็นพีแอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ของสินเชื่อรวม คิดเป็นเงินเกือบ 160,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ระดับความเพียงพอของเงินกองทุน สำหรับสำรองความเสี่ยงจากหนี้เสีย หรือ บีไอเอส เรโช อยู่ที่ร้อยละ 10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์แบงก์ชาติ ที่ร้อยละ 8.5 ถือว่าเพียงพอต่อการดำเนินงานในระยะต่อไป


กลับขึ้นด้านบน