"ครูอาชีวะ" ร้อง "ยิ่งลักษณ์" ให้บรรจุครูอัตราจ้าง-ลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ

"ครูอาชีวะ" ร้อง "ยิ่งลักษณ์" ให้บรรจุครูอัตราจ้าง-ลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ

"ครูอาชีวะ" ร้อง "ยิ่งลักษณ์" ให้บรรจุครูอัตราจ้าง-ลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ

รูปข่าว : "ครูอาชีวะ" ร้อง "ยิ่งลักษณ์" ให้บรรจุครูอัตราจ้าง-ลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ

กลุ่มครู และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษารวมตัวเพื่อยื่นเรื่องต่อ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เรียกร้องให้ผลักดันการอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานภาพครูอัตราจ้าง เป็นกรอบอัตราข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากร

ที่ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษารวมตัวเพื่อยื่นเรื่องต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ผลักดันการอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานถาพครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว เป็นกรอบอัตราข้าราชการ และอัตราพนักงานราชการ จำนวนกว่า 19,000 อัตรา

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติไม่อนุมัติกรอบอัตรากำลังดังกล่าว เนื่องจากสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ข้อสังเกตว่า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาขอจัดตั้งสถาบันการอาชีวะศึกษาจะไม่ขอเพิ่มอัตรากำลัง และการเพิ่มกรอบอัตรากำลังจะเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณแก่รัฐบาล แต่ความเป็นจริงปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวะศึกษาทุกแห่งขาดแคลนครูผู้สอน และบุคลากรเป็นจำนวนมาก จึงขอให้มีการผลักดันการเปลี่ยนสถานภาพครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว เป็นกรอบอัตราข้าราชการ และอัตราพนักงานราชการ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรต่อไป

นายพันธุ์ศักดิ์ เจริญ ผู้ช่วยเลขานุการปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับเรื่องพร้อมชี้แจงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมว่า เรื่องดังกล่าวได้มีการส่งให้สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)พิจารณาแล้ว ซึ่งทาง กพ.มี่การให้ตั้งคณะกรรมการโดยให้มีตัวแทนจากครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมหารือด้วย ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาตัวบุคคล

ทั้งนี้นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รับปากว่าจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันนี้ (11 มี.ค.) และจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว ที่สุดแต่ต้องขอเวลาในการดำเนินการด้วย


กลับขึ้นด้านบน