"ออมสิน" พร้อมควบรวม "เอสเอ็ม-ไอแบงก์" หากเป็นนโยบายรัฐ

"ออมสิน" พร้อมควบรวม "เอสเอ็ม-ไอแบงก์" หากเป็นนโยบายรัฐ

"ออมสิน" พร้อมควบรวม "เอสเอ็ม-ไอแบงก์" หากเป็นนโยบายรัฐ

รูปข่าว : "ออมสิน" พร้อมควบรวม "เอสเอ็ม-ไอแบงก์" หากเป็นนโยบายรัฐ

ธนาคารออมสินเตรียมพร้อมระดมเงินให้กระทรวงการคลังกู้ เพิ่มทุนให้กับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง และพร้อมควบรวมกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง หากเป็นนโยบายของรัฐฯ

ปัญหาธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 2 แห่ง คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ประสบปัญหาสภาพคล่อง จนมีแนวคิดให้ควบรวมกับธนาคารออมสิน

นายวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้บริหารธนาคารออมสินกล่าวว่า แม้ยังไม่ได้รับนโยบายจากรัฐบาล แต่พร้อมดำเนินการ โดยเบื้องต้นเตรียมระดมเงิน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนเสริมสภาพคล่องให้กับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 2 ทั้งแห่ง ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ระบุว่า เอสเอ็มอีแบงก์ ยื่นแผนฟื้นฟูแล้ว และกระทรวงการคลัง เห็นชอบเพิ่มทุน 555 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายใหม่ ส่วนไอแบงก์ ขอเลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กร จากเดิมเดือนมีนาคมออกไปก่อน

นอกจากนี้ผู้บริหารธนาคารออมสิน กล่าวถึงผลประกอบการของธนาคารปี 2555 ว่า แม้ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินโครงการภาครัฐ วงเงินกว่า 3 แสนล้านบาท โดยเฉพาะโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 1 แสนล้านบาท แต่ฐานะการเงินของธนาคารยังแข็งแกร่ง


กลับขึ้นด้านบน