ตร.เชียงใหม่คุมเข้มผู้ประกอบท่องเที่ยว สร้างมั่นใจต่างชาติ

ตร.เชียงใหม่คุมเข้มผู้ประกอบท่องเที่ยว สร้างมั่นใจต่างชาติ

ตร.เชียงใหม่คุมเข้มผู้ประกอบท่องเที่ยว สร้างมั่นใจต่างชาติ

รูปข่าว : ตร.เชียงใหม่คุมเข้มผู้ประกอบท่องเที่ยว สร้างมั่นใจต่างชาติ

ตร.เชียงใหม่คุมเข้มผู้ประกอบท่องเที่ยว สร้างมั่นใจต่างชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เข้าพักของชาวต่างชาติ ในตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เน้นผู้ประกอบให้มีการลงทะเบียนเข้าพักทุกราย เพื่อปลอดภัย และ สร้างมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ออกตรวจสอบใบอนุญาต ประกอบกิจการ ทั้งโรงแรมที่พัก เก็ตส์เฮ้าส์ ร้านรถเช่า และ บริษัททัวร์ท่องเที่ยว ในตัวเมืองเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

โดยเน้นย้ำผู้ประกอบการลงทะเบียนการเข้าพักของชาวต่างชาติให้ครบถ้วน และ ชัดเจน เพื่อป้องกันการแอบแฝงเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ขณะที่เชียงใหม่มีเก็ตส์เฮ้าส์มากกว่า 300 แห่ง และกว่าร้อยละ 80 เปิดให้บริการใหม่ และ ไม่ถูกต้อง

ปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยเครื่องบินตรงจากต่างประเทศเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า 30,000 คน


กลับขึ้นด้านบน