ชาวบ้าน จ.อ่างทองเตรียมขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง

ชาวบ้าน จ.อ่างทองเตรียมขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง

ชาวบ้าน จ.อ่างทองเตรียมขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : ชาวบ้าน จ.อ่างทองเตรียมขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง

ชาวบ้าน จ.อ่างทองเตรียมขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านในจังหวัดอ่างทองพากันรวบรวมเงิน เพื่อจ้างบริษัทเอกชนขุดบ่อบาดาล หลังในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ขณะที่ระดับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ของจ.พระนครศรีอยุธยา ลดเหลือเพียงร้อยละ 40

นายไมตรี ปิตานนท์ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า หลายอำเภอเริ่มได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร อุปโภคและบริโภคแล้ว เนื่องจากการสำรวจพบว่าขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งเหลือน้ำประมาณร้อยละ 40 ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งเตือนประชาชนใช้น้ำกันอย่างประหยัด เพราะคาดการณ์ว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้จะยาวนานกว่าปีที่ผ่านๆมา

ขณะที่ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลสายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง รวบรวมเงิน 300,000 บาท จ้างบริษัทขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หลังในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้าน โดยก่อนหน้านี้ชลประทานจังหวัดได้งดจ่ายน้ำเพื่อทำนามาแล้ว


กลับขึ้นด้านบน