กขช.เคาะหลักเกณฑ์จำนำข้าวรอบใหม่ ใช้ราคาเดิม

กขช.เคาะหลักเกณฑ์จำนำข้าวรอบใหม่ ใช้ราคาเดิม

กขช.เคาะหลักเกณฑ์จำนำข้าวรอบใหม่ ใช้ราคาเดิม

รูปข่าว : กขช.เคาะหลักเกณฑ์จำนำข้าวรอบใหม่ ใช้ราคาเดิม

กขช.เคาะหลักเกณฑ์จำนำข้าวรอบใหม่ ใช้ราคาเดิม คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เคาะหลักเกณฑ์รับจำรำข้าวนาปรังปี 2555/2556 ยืนราคาเดิม รับจำนำตันละ 15,000บาท ใช้งบ 105,000 ล้านบาทรับจำนำข้าว 7 ล้านตัน ขณะที่นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติระบุ การเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อเนื่อง จะทำให้รัฐประสบปัญหาการระบายข้าวและโกดังเก็บข้าวไม่เพียงพอ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555/2556 ใช้ราคาราคาเดิมตันละ15,000 บาท สำหรับข้าวเปลือกจ้าว คาดว่าจะมีเกษตรกรนำข้าวมาเข้าโครงการ 7 ล้านตัน น้อยกว่าปี 2555 เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะใช้วงเงิน 105,000 ล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์จะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการระบายข้าว พร้อมเพิ่มหลักเกณฑ์สำหรับข้าวที่เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 100 วัน เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ สำหรับออกหนังสือรับรองให้กับเกษตรกรคาดว่าจะออกได้ภายในวันที่ 14 มีนาคมนี้ื และสามารถเปิดรับจำนำได้ในทันที

ขณะที่ชาวนาอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี บอกว่าต้องการให้รัฐบาลเดินหน้า โครงการนี้ต่อไป เนื่องจากขณะนี้ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น

ด้านรองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ระบุว่า การเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อ โดยที่รัฐบาลยังไม่สามารถระบายข้าวในสต็อกเก่า ที่คาดว่าจะมีประมาณ 14 ล้านตัน จะสร้างปัญหาให้กับการรับจำนำข้าวรอบใหม่ ทั้งโกดังเก็บข้าวไม่เพียงพอและเป็นภาระงบประมาณ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรวางแผนการบริหารสต็อกข้าวให้มีประสิทธิภาพ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน