ภัยแล้งกระทบแหล่งน้ำทำเกษตรและผลิตน้ำประปา

ภัยแล้งกระทบแหล่งน้ำทำเกษตรและผลิตน้ำประปา

ภัยแล้งกระทบแหล่งน้ำทำเกษตรและผลิตน้ำประปา

รูปข่าว : ภัยแล้งกระทบแหล่งน้ำทำเกษตรและผลิตน้ำประปา

 ภัยแล้งกระทบแหล่งน้ำทำเกษตรและผลิตน้ำประปา ชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง ต้องรวบรวมเงินว่าจ้างบริษัทเอกชนขุดบ่อบาดาล หลังในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ขณะที่ระดับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุดเหลือร้อยละ 40

นายไมตรี ปิตานนท์ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า หลายอำเภอเริ่มได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภคแล้ว เนื่องจากเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่ง มีปริมาณน้ำเหลือเพียงร้อยละ 40

ขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งเตือนประชาชนใช้น้ำกันอย่างประหยัด เพราะคาดการณ์ว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้จะยาวนานกว่าปีที่ผ่านๆมา เช่นเดียวกับชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง รวบรวมเงินกว่า 300,000 บาท ว่าจ้างบริษัทขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หลังในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านจากก่อนหน้านี้ ชลประทานจังหวัดได้งดจ่ายน้ำสำหรับทำนาแล้ว

 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน