มติรัฐสภาให้รัฐบาลแถลงนโยบาย 1 ปี ในสมัยประชุมนิติบัญญัติ

มติรัฐสภาให้รัฐบาลแถลงนโยบาย 1 ปี ในสมัยประชุมนิติบัญญัติ

มติรัฐสภาให้รัฐบาลแถลงนโยบาย 1 ปี ในสมัยประชุมนิติบัญญัติ

รูปข่าว : มติรัฐสภาให้รัฐบาลแถลงนโยบาย 1 ปี ในสมัยประชุมนิติบัญญัติ

มติรัฐสภาให้รัฐบาลแถลงนโยบาย 1 ปี ในสมัยประชุมนิติบัญญัติ รัฐสภามีมติให้รัฐบาลแถลงผลงานในโอกาสครบรอบการทำงาน 1 ปีต่อรัฐสภาภายในสมัยประชุมนิติบัญญัติ โดยมอบหมายให้วิป 3 ฝ่ายร่วมหารือกำหนดวันแถลงต่อไป

ที่ประชุมรัฐสภาวานนี้ (12 มี.ค.) ส.ส.และ ส.ว.ลงมติใน 2 ญัตติ โดยเสียงข้างมากเห็นชอบให้รัฐบาลแถลงผลการดำเนินงานในโอกาสครบรอบ 1 ปีต่อรัฐสภาภายในสมัยประชุมนิติบัญญัติได้ ตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญ มาตรา 127 วรรค 4 ให้รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้ง 2 สภา

โดยญัตติแรก ลงมติ 481 ต่อ 16 เสียง อนุญาติให้นำรายงานการแถลงผลการดำเนินงานมาพิจารณาได้ตามที่ ส.ส.เสนอ ขณะที่ญัตติที่ 2 ลงมติ 499 ต่อ 4 เสียง เห็นชอบให้พิจารณาการแถลงผลการดำเนินงาน ตามที่ ส.ว.เสนอ หากแต่จะเปิดแถลงวันใดให้วิปวุฒิสภา วิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาล ได้หารือตกลงกรอบเวลาที่ชัดเจนต่อไป


กลับขึ้นด้านบน