การลงคะแนนเลือก "พระสันตะปาปาองค์ใหม่" ครั้งแรกยังไม่ได้ข้อสรุป

การลงคะแนนเลือก "พระสันตะปาปาองค์ใหม่" ครั้งแรกยังไม่ได้ข้อสรุป

การลงคะแนนเลือก "พระสันตะปาปาองค์ใหม่" ครั้งแรกยังไม่ได้ข้อสรุป

รูปข่าว : การลงคะแนนเลือก "พระสันตะปาปาองค์ใหม่" ครั้งแรกยังไม่ได้ข้อสรุป

การลงคะแนนเลือก การประชุมลับของคณะพระคาร์ดินัล 115 รูป เพื่อคัดเลือกสมเด็จพระสันตะปาปายังไม่ได้ข้อสรุป หลังควันจากการเผาบัตรลงคะแนนที่ลอยออกจากปล่องไฟของโบสถ์น้อยซิสทีนเป็นสีดำ ซึ่งเป็นสัญญานว่ายังไม่ได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่จากการลงคะแนนครั้งแรก

ควันสีดำจากการเผาบัตรลงคะแนนพวยพุ่งออกจากปล่องไฟของโบสถ์น้อยซิสทีน ซึ่งเป็นสัญญานว่ายังไม่ได้พระสันตะปาปาพระองค์ใหม่จากการลงคะแนนครั้งแรกของคณะพระคาร์ดินัล 115 รูป ที่ประชุมลับกันอยู่ภายในโบสถ์ ท่ามกลางคริสต์ศาสนิกชนหลายพันคนที่มารวมตัวกันที่หน้าโบสถ์น้อยซิสทีนเพื่อรอดูผลการคัดเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ที่จะเป็นประมุขของคริสต์จักรโรมันคาทอลิค แทนสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ทรงสละสมณศักดิ์ 

มีรายงานว่าการประชุมลับของคณะพระคาร์ดินัลดำเนินไปเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนที่ควันสีดำจะลอยออกมาจากปล่องไฟ จากนั้นคณะพระคาร์ดินัลได้เดินทางกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมซานตา มาร์ตา ในนครวาติกันและจะกลับมาประชุมเพื่อโวตเสียงเลือกพระสันตะปาปากันอีกครั้งในตอนเช้า โดยพระคาร์ดินัลที่ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาจะต้องได้คะแนนเสียง 2 ใน 3 หรือ ประมาณ 77 เสียง 
 


กลับขึ้นด้านบน