การเพิ่มจำนวนสามล้อ สร้างปัญหาจราจรในอียิปต์

การเพิ่มจำนวนสามล้อ สร้างปัญหาจราจรในอียิปต์

การเพิ่มจำนวนสามล้อ สร้างปัญหาจราจรในอียิปต์

รูปข่าว : การเพิ่มจำนวนสามล้อ สร้างปัญหาจราจรในอียิปต์

 การเพิ่มจำนวนสามล้อ สร้างปัญหาจราจรในอียิปต์ ในประเทศไทยรถสามล้อเครื่องหรือรถตุ๊กตุ๊กกำลังจะหมดไปจากท้องถนน แต่ที่เมืองหลวงของอียิปต์ รถสามล้อเครื่องกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นปัญหาจราจร

 รถสามล้อเครื่องหรือที่ชาวอียิปต์เรียกว่า รถ ต๊อค ต๊อค (Tok Tok) ถูกนำเข้ามาบนท้องถนนของกรุงไคโรเมื่อ 6 ปีที่แล้ว และเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปัญหาจราจร เนื่องจากคนขับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา ทำให้ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ซึ่งสร้างความไม่พอใจกับผู้ใช้รถใช้ถนน ขณะที่ตำรวจอนุญาตให้รถสามล้อเครื่องวิ่งบริการรับส่งผู้โดยสารได้ เพราะช่วยให้คนมีงานทำ โดยผู้ขับขี่บางคน มีอายุ 13 ปี ขณะที่รถสามล้อเครื่องเป็นรถที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน แม้จะถูกร้องเรียนหลายครั้ง แต่คนขับรถสามล้อเครื่อง ระบุว่า เป็นจำเป็นต้องขับเพื่อเลี้ยงชีพและส่งตัวเองเรียน
 


กลับขึ้นด้านบน