รู้จักกับ "เมฆรูปเลนส์"

รู้จักกับ "เมฆรูปเลนส์"

รู้จักกับ "เมฆรูปเลนส์"

รูปข่าว : รู้จักกับ "เมฆรูปเลนส์"

รู้จักกับ เกาะที่เล็กที่สุดในหมู่เกาะฟาโร มีเมฆปกคลุมบนยอดเกาะเหมือนสวมหมวก

เกาะนี้เป็นหนึ่งใน 18 เกาะหลักในหมู่เกาะฟาโร ซึ่งเป็นเกาะที่เล็กที่สุด มีพื้นที่น้อยกว่า 250 เอเคอร์ และเป็นเกาะเดียวที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ แต่เกาะนี้มีความโดดเด่นมากตรงที่มักจะมีเมฆปกคลุมบนยอดเกาะ ซึ่งเมฆแบบนี้เป็นชนิดหนึ่งของเมฆรูปเลนส์

เมฆรูปเลนส์ เกิดจากการที่กระแสอากาศเคลื่อนตัวมาปะทะเนิน หรือภูเขา ทำให้อากาศถูกบังคับให้ยกตัวสูงขึ้น และเมื่อผ่านเนินไปแล้วอากาศก็จะลดต่ำลง มองด้านข้างเหมือนคลื่นกระเพื่อม ซึ่งความจริงแล้ว กระแสอากาศนั้นแบ่งออกเป็นชั้นๆ ซ้อนกันอยู่ ทำให้อากาศเมื่อยกตัวสูงขึ้นก็ขยายตัวออก ทำให้อุณหภูมิลดลง ไอน้ำในอากาศก็กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ กลายเป็นเมฆ นั่นเอง แต่เมฆถูกกักอยู่ในชั้น ทำให้มีรูปร่างแบนๆ นี่คือเมฆรูปเลนส์ที่เหมือนจานบิน

ส่วนที่อยู่บนยอดเขาหรือยอดเกาะ เพราะ เมื่อลมพัดเอาความชื้นมาปะทะเนินก็ถูกบังคับให้ไต่สูงขึ้น และเจอกับอากาศหนาวด้านบน ไอน้ำก็กลั่นตัวเป็นหยดน้ำเป็นเมฆ เกาะกลุ่มปกคลุมเหนือยอดเขาหรือเกาะ ซึ่งบางคนมองเป็นดอกเห็ดขนาดยักษ์ หรืออาจจะมองเป็นเกาะสวมหมวกขนาดใหญ่ก็ได้


กลับขึ้นด้านบน