"พลตรีจารึก" เตรียมเสนอปรับธรรมนูญสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

"พลตรีจารึก" เตรียมเสนอปรับธรรมนูญสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

"พลตรีจารึก" เตรียมเสนอปรับธรรมนูญสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

รูปข่าว : "พลตรีจารึก" เตรียมเสนอปรับธรรมนูญสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในช่วงหลัง เจ้าภาพมีการเพิ่มกีฬาพื้นบ้านในการแข่งขันเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อมาตรฐานการแข่งขันซีเกมส์ ทำให้พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอให้มีการปรับปรุงธรรมนูญของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เพื่อยกระดับการแข่งขันให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และลดบทบาทของกีฬาพื้นบ้านของแต่ละประเทศให้น้อยลง

หลังจากการแข่งขันซีเกมส์ในช่วงหลังๆ เจ้าภาพมีการบรรจุการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเข้าแข่งขันจำนวนมาก และได้ลดบทบาทของกีฬาสากลลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานของการแข่งขัน รวมไปถึงนักกีฬาสากลขาดโอกาสในการพัฒนาฝีมือ

ทำให้พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เตรียมเชิญชาติสมาชิกต่างเข้าหารือเพื่อปรับปรุงธรรมนูญของการแข่งขันซีเกมส์ในส่วนของชนิดกีฬาในการแข่งขันให้มีความเป็นสากลมากขึ้น และลดบทบาทของกีฬาพื้นบ้านให้น้อยลง

ขณะเดียวกันพลตรีจารึก กล่าวว่า ในส่วนของกีฬาสากล นอกจากกีฬาบังคับกรีฑา และว่ายน้ำ ที่ต้องมีการจัดการแข่งขันทุกครั้งแล้ว ในส่วนของกีฬาสากลในประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่มีในการแข่งขันโอลิมปิกที่ในธรรมนูญซีเกมส์ระบุว่า จะต้องมีการแข่งขันไม่น้อยกว่า 14 ชนิดกีฬา ส่วนนี้ก็ต้องมีการแก้ไขให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น

โดยมองว่าจะต้องมีการปรับแก้ให้มีการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ชนิดกีฬา เพื่อให้การแข่งขันมีความเป็นสากลมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักกีฬาสากลมีเวทีในการแข่งขันระดับภูมิภาค เพื่อจะต่อยอด และพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงกว่า โดยเฉพาะการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์


กลับขึ้นด้านบน