กรมการข้าว เผย ภัยแล้งกระทบพื้นที่ปลูกข้าวลดกว่าครึ่ง

กรมการข้าว เผย ภัยแล้งกระทบพื้นที่ปลูกข้าวลดกว่าครึ่ง

กรมการข้าว เผย ภัยแล้งกระทบพื้นที่ปลูกข้าวลดกว่าครึ่ง

รูปข่าว : กรมการข้าว เผย ภัยแล้งกระทบพื้นที่ปลูกข้าวลดกว่าครึ่ง

กรมการข้าว เผย ภัยแล้งกระทบพื้นที่ปลูกข้าวลดกว่าครึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขยายเวลาการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นเวลา 1 ปี ทั้งลูกค้าปกติและลูกค้าโครงการพักชำระหนี้ ขณะที่กรมการการข้าวระบุปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าว ลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว 13 ล้านไร่ แต่ขณะนี้เกษตรกรปลูกข้าวไปแล้วกว่า 12 ล้านไร่ ทำให้บางพื้นที่ต้องลดปริมาณการปลูกข้าวลงกว่าครึ่งหนึ่ง

ขณะที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งจนทำให้รายได้ลดลงเกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ปกติ โดย ธ.ก.ส.ขยายเวลา การชำระหนี้ให้เป็นเวลา 1 ปี ทั้งลูกค้าปกติและลูกค้าโครงการพักชำระหนี้ และปล่อยกู้เพิ่ม เพื่อให้นำไปฟื้นฟูการประกอบอาชีพรายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยเฉพาะการกู้เพื่อนำเงินไปลงทุนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ชดเชยผลผลิตที่เสียหายหรือนำเงินไปพัฒนาแหล่งน้ำของตนเอง คาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการสำรวจพื้นที่ความเสียหายกว่า 37 จังหวัด พบว่ามีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ได้รับความเดือดร้อนกว่า 100,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 1 ล้านไร่


กลับขึ้นด้านบน