"แพร่" ประกาศให้ทุกพื้นที่ประสบภัยแล้ง หลังความรุนแรงขยายวงกว้าง

"แพร่" ประกาศให้ทุกพื้นที่ประสบภัยแล้ง หลังความรุนแรงขยายวงกว้าง

"แพร่" ประกาศให้ทุกพื้นที่ประสบภัยแล้ง หลังความรุนแรงขยายวงกว้าง

รูปข่าว : "แพร่" ประกาศให้ทุกพื้นที่ประสบภัยแล้ง หลังความรุนแรงขยายวงกว้าง

หลายจังหวัดทางภาคเหนือยังคงประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงและขยายวงกว้างต่อเนื่อง ที่จ.พิจิตร เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ต้องย้ายพื้นที่เลี้ยง เนื่องจากขาดแคลนอาหาร ส่วนจ.แพร่ ระดับน้ำในคลองที่แห้ง เริ่มกระทบต่อผู้ปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองแล้ว

ผู้ปลูกข้าวโพดถั่วเหลือง นำกระสอบทรายไปกั้นแม่น้ำแม่หลาย ต.แม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เพื่อการเกษตร หลังระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ทำให้พืชเริ่มขาดน้ำ ล่าสุดภัยแล้งขยายวงกว้างต่อเนื่อง ทำให้จังหวัดประกาศให้ทุกพื้นที่ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง ที่จ.พิจิตร ภัยแล้งส่งผลกระทบกับผู้เลี้ยงวัวในต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง โดยต้องนำวัวไปเลี้ยงหมู่บ้านอื่น วัวบางตัวมีสภาพแห้งผอม เพราะขาดอาหารมาหลายวัน

 
เช่นเดียวกับที่จ.นครสวรรค์ คลองสาขาและบ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่อ.ท่าตะโก แห้งขอด จากฝนทิ้งช่วงมานาน ชาวนาไม่สามารถสูบน้ำเพื่อที่ใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเติบโตได้ ต้องปล่อยให้ยืนต้นแห้งตายจำนวนหลายพันไร่
 
ล่าสุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.นครสวรรค์ ประกาศภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอจาก 15 อำเภอ พร้อมประกาศเตือนให้ทุกพื้นที่งดทำนาปรังอย่างเด็ดขาด เนื่องจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำสาขาต่างๆ มีน้อย


กลับขึ้นด้านบน