“ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย”ต้นกำเนิดศิลปะของช้าง

“ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย”ต้นกำเนิดศิลปะของช้าง

“ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย”ต้นกำเนิดศิลปะของช้าง

รูปข่าว : “ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย”ต้นกำเนิดศิลปะของช้าง

“ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย”ต้นกำเนิดศิลปะของช้าง ทุกวันที่ 13 มี.ค.รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันช้างไทย หลายหน่วยงานมีการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมอนุรักษ์ช้างไทยไม่ให้สูญพันธ์และร่วมรณรงค์หยุดค้างาช้าง หยุดฆ่าช้างและสัตว์ป่า เช่นเดียวกับ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ผู้บุกเบิกงานทางด้านศิลปะของช้าง และวงดนตรีช้างแห่งเดียวในโลก

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นหนึ่งในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536  มีช้างในความดูแลมากกว่า 50 เชือก ตั้งอยู่ระหว่าง กม. 28-29 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอ ห้างฉัตร จ.ลำปาง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม

   
 
จุดเด่นของศูนย์แห่งนี้ คือ เป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการฝึกช้างให้วาดภาพเป็นแห่งแรก และเป็นสถานที่ก่อตั้งวงดนตรีช้างแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก นอกจากนี้ได้มีการตั้งโรงพยาบาลช้างและโครงการสัตวแพทย์สัญจร เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งทำการรักษาช้างเอกชนทุกเชือกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงงานวิจัยเรื่องของการขยายพันธุ์ช้างและการผสมเทียมช้าง  การศึกษาวิจัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อของช้าง

   

ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยภายใต้การดำเนินงานโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลไทย และเป็นศูนย์รวมความรู้เรื่องช้างและผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับช้างโดยได้ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆของรัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือช้างของประเทศมากกว่า 2,700 เชือก

โดยศูนย์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนร่วมกิจกรรมกับช้าง เช่น การแสดงช้างอาบน้ำ, การแสดงช้างเล่นดนตรี และแสดงการวาดภาพ , การเยี่ยมชมลูกช้าง และบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ รวมทั้งการฝึกเป็นควาญช้างสมัครเล่นและโปรแกรมเดินป่า โดยมีค่าบัตรผ่านประตูเพียง 100 บาท สำหรับผู้ใหญ่คนไทย และ 50 บาทสำหรับเด็ก


กลับขึ้นด้านบน