ความคืบหน้าอาการ นร.อนุบาล 1 จากจ.สุพรรณบุรี "อาการคงที่"

ความคืบหน้าอาการ นร.อนุบาล 1 จากจ.สุพรรณบุรี "อาการคงที่"

ความคืบหน้าอาการ นร.อนุบาล 1 จากจ.สุพรรณบุรี "อาการคงที่"

รูปข่าว : ความคืบหน้าอาการ นร.อนุบาล 1 จากจ.สุพรรณบุรี "อาการคงที่"

ความคืบหน้าอาการ นร.อนุบาล 1 จากจ.สุพรรณบุรี ตามที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ชื่อเด็กชายอนุภัทร สามทอง อายุ 5 ปี เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รายงานอาการผู้ป่วย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556 ดังนี้ ทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาได้ทำการประเมินอาการแรกรับของผู้ป่วยดังกล่าว แล้วพบว่า ผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและลิ้นหัวใจ รวมทั้งมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ตรวจพบผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณแขนและรักแร้ด้านซ้าย ผู้ป่วยมีอาการซึม ชีพจรและความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ขณะได้รับยาเพิ่มความดันโลหิต

ขณะนี้ทีมแพทย์ผู้รักษาได้ให้การรักษาต่อด้วยเครื่องช่วยหายใจ ยาปฏิชีวนะ ยาเพิ่มความดันโลหิต และปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ ด้านกระดูก และศัลยกรรมกุมารฯ โดยผู้ป่วยยังมีอาการคงที่ และต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาลเป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์  

 


กลับขึ้นด้านบน