มติ บอร์ด กทค.สั่งปิดปาก ตัวเลขลดราคา 3จี ลง 15%

มติ บอร์ด กทค.สั่งปิดปาก ตัวเลขลดราคา 3จี ลง 15%

มติ บอร์ด กทค.สั่งปิดปาก ตัวเลขลดราคา 3จี ลง 15%

รูปข่าว : มติ บอร์ด กทค.สั่งปิดปาก ตัวเลขลดราคา 3จี ลง 15%

มติ บอร์ด กทค.สั่งปิดปาก ตัวเลขลดราคา 3จี ลง 15% จี้ เอกชน ส่งมอบสัญญาให้บริการ ปลายมี.ค.นี้ หากล่าช้า มีโอกาสทำผิดกฎหมาย หากเปิดให้บริการเม.ย.

 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  พล.อ.เศรษพงค์ มะลิสุวรรณ เป็นประธาน มีมติไม่ให้เปิดเผยตัวเลขที่จะใช้เป็นตัวกำหนดในการปรับลดอัตราค่าบริการลงอีกร้อยละ 15 ที่ผู้ประกอบการจะใช้กับการให้บริการโครงข่าย 3จี ใน 4 กลุ่มให้บริการ ได้แก่ บริการทางเสียง , SMS, MMS และ อินเตอร์เน็ต แต่ที่ประชุมมีมติรับรองแนวทางการคำนวนตามที่สำนักงานกสทช.เสนอ ซึ่งค่าบริการทางเสียง จะอยู่ที่ประมาณ 90 สตาค์เศษต่อนาที ซึ่งการเปิดให้บริการของค่ายมือถือในเดือนเมษายนนี้ กสทช.จะดูพฤติกรรมกของผู้ให้บริการว่า จะทำโปรโมชั่นต่างๆ ออกมาว่า จะปรับลดตามสัดส่วนในการละกลุ่มตามที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะปรับลดไม่เท่ากัน 

 
ทั้งนี้ การเปิดให้บริการ 3 จีของเอกชน เป็นที่น่าสังเกตว่า ขณะนี้ สำนักงานกสทช.ยังไม่ได้รับหนังสือที่เป็น"สัญญาการให้บริการโครงข่าย 3จี" จากทั้ง 3 บริษัท ทั้งๆ ที่ตามกฎหมายแล้วจะต้องส่งมอบให้สำนักงานเพื่อพิจารณาและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) อนุมัติก่อนเปิดให้บริการ ซึ่งหากเอกชนเปิดให้บริการในเดือนเมษายน ก็จะต้องส่งสัญญาณให้บริการ 3 จี ในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ และคาดว่าคณะกรรมการกทค.แต่ละคนจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่หากเอกชนทั้ง 3 ราย ไม่ได้ส่งมอบสัญญาการให้บริการ ก็จะมีความผิดในการประกอบกิจการตามกฎหมาย โดยมีโทษตั้งแต่ตักเตือน /ปรับทางปกครอง / พักใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต 
 
สำหรับสัญญาการให้บริการ 3จี จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ 3 จี / สิทธิผู้บริโภค และการให้บริการของผู้ประกอบกิจการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละโปรโมชั่นร่วมไปด้ว


กลับขึ้นด้านบน