"นิคม" ชี้ "พ.ร.บ.ปรองดอง-นิรโทษกรรม" อาจเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล

"นิคม" ชี้ "พ.ร.บ.ปรองดอง-นิรโทษกรรม" อาจเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล

"นิคม" ชี้ "พ.ร.บ.ปรองดอง-นิรโทษกรรม" อาจเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล

รูปข่าว : "นิคม" ชี้ "พ.ร.บ.ปรองดอง-นิรโทษกรรม" อาจเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ไม่มีการหารือเรื่องร่างพ.ร.บ.ปรองดอง และร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ค้างการพิจารณาอยู่ โดยประธานวิปรัฐบาลชี้ว่า การจะพิจารณาเป็นเรื่องด่วนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก ขณะที่ประธานวุฒิสภา ชี้ร่างกฎหมายอาจเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้

เนื่องจากในรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมและร่างพ.ร.บ.ปรองดองที่อยู่ในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนั้น ขาดความชัดเจนและกำหนดกรอบกว้างเกินไป นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา จึงเชื่อว่า เนื้อหาสาระของร่างกฎหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงและถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ แต่ยอมรับว่า การตรากฏหมายนิรโทษกรรมเป็น พ.ร.บ.ถือเป็นเรื่องที่ดี

 
ขณะที่นายอำนวย คลังผา ประธานวิปรัฐบาล ชี้ว่า ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของ 44 ส.ส.นำโดยนายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย จะถูกบรรจุเป็นวาระการพิจารณาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสภาผู้แทนราษฎร และตามหลักหากมีการบรรจุแล้ว นายวรชัย ก็สามารถใช้เอกสิทธิ์ขอให้เลื่อนเป็นวาระด่วนได้
 


กลับขึ้นด้านบน